Monday, March 30, 2009

SM.n kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia 2009 - 2011

Sisäasiainministeriön Viestintäyksikkö on pyytänyt lausuntoa SM työryhmän ehdotuksesta Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia 2009-2011

Lausuntopyyntö SM100:00/2008 päivätty 23.2.2009

Kyseinen ehdotus löytyy myös internetistä:
Kirjoita hakukenttään vaikka sana kansalaisjärjestöstrategia

Alla Seteli ryn lausunto ehdotuksesta:


Suomen Erityisteknisten liitto SETELI ry on tutustunut kyseiseen SM.n kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiaan 2009 - 2011.

Lausumme siitä seuraavaa:

Kansalaisten kuuleminen ja sitä kautta huomioiminen on aina arvo sinällään. Mielestämme toiminta pitemmällä aikavälillä vakauttaa yhteiskunnan sisäistä sopua.

Nopeasti tempoilevat muutosten myllerrykset pelkän vaalikauden mittaisen helpon vaalimenestyksen vuoksi ei aina kuitenkaan liene yhteiskunnan sisäistä rauhallisuutta edistävää. Sentapaiseen kehitykseen on kuitenkin tultu. Sitä tärkeämpää on nopeissa muutoksissa kuulla mahdollisimman laajalti kansalaisia.

Suomessa kansalaisjärjestöissä piilevät voimavarat ovat tarvittaessa voimakas vaikutus- ja mielipideväline, joita ei kannata olankohautuksella ylenkatsoa. On tietenkin selvää että mitä enemmän erilaisia kansalaisjärjestöjä on toiminnassa, niin sitä sekavammaksi ja erisuuntaisiksi niiden toiminta rönsyää. Tämä demokratiaan luonnostaan kuuluva ilmiö on osattava ottaa huomioon. Ja jollei ilmiön kanssa osata elää, ei kyseessä enää olekaan demokratia, vaan ihan jotain muuta.

"Ruusuja rohkealle" kuvaa tilannetta oivallisesti; demokratia rohkeimmillaan jarruttaa aika ajoin uudistuksia piilevine ruusunpiikkeineen. Toimivimmillaan ne voivat joskus jopa estää joitakin muutoksia. Katsomme kuitenkin että pitemmällä aikavälillä se on pieni hinta siitä, että Tasavallassamme vallitsee kansalaisten eri ryhmien ja etupiirien välinen keskusteluyhteys.


Turussa 30. päivänä maaliskuuta 2009

Suomen Erityisteknisten liitto SETELI ry

Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Email: seteliry@seteli.fi

No comments: