Sunday, February 12, 2012

EK ja SAK nostamassa eläikää?

Työnantajat ovat vaatineet eläköitymisiän alarajan nostoa 63 vuodesta 65 vuoteen.

Eläkeikäraja on 68 vuotta. Eläkkeelle siirtymisen tavoite on jo ylittynyt, eläkeikäraja on ollut nousussa ja sen yläpuolella työskennellään koko ajan.

SAK:n Lyly ilmoitti että eläkemaksuja pitäisi nostaa mahdollisimman pian, jotta myös nuorille taataan kunnon eläkkeet. Samassa yhteydessä hän ilmoitti että ei vastusta eläkeiän nostoa. ??


Onko siis asiasta jo sovittu taustalla, kaksikantaisesti? (SAK & EK.)??


"Pahimmillaan nuoret joutuvat maksamaan vanhempien ikäpolvien työeläkkeet nykyistä korkeammin maksuin ja saavat itse heikomman eläkkeen", Lyly varoittaa.

Työnantaja on vastustanut korotuksia. Eläkemaksuihin on laskettu olevan seuraavien kymmenen vuoden aikana 1–1,5 prosenttiyksikön nousupaine eli 0,1 prosenttia vuodessa.

Työntekijät ovat valmiita työskentelemään vielä yli 63-vuotiaana, mutta työnantajat eivät tee voimakkaasti töitä sen eteen, että ikääntyvät työntekijät pysyisivät töissä nykyistä pitempään.

On todettu, että kahdessa kolmasosassa työpaikoista ei tehdä toimenpiteitä työurien pidentämiseksi. Päinvastoin Suomessa toimivia työpaikkoja lakkautetaan ja ikääntyneille työntekijöille on "räätälöity" ennenaikaisia eläkkeitä. Ydintoimintoja on Suomesta luovutettu ulkomaisen pääoman haltuun, jne.

Mitä vanhemmiksi työntekijät tulevat, sitä enemmän he uskovat jaksavansa työelämässä vielä yli 63-vuotiaana. 50–59-vuotiaista heitä oli 22 prosenttia, mutta yli 59-vuotiaista jo 65 prosenttia.

Parhaiten työssä jatkamista motivoivat mielekäs työ, kannustava työyhteisö, työn keventäminen, ikääntyvien työntekijöiden työn arvostaminen sekä joustavammat työajat.

Työmarkkinajärjestöjen pitää sopia sosiaalitupo II:ssa maaliskuuhun mennessä suuntaviivat työurien pidentämiseen, työeläkejärjestelmän rahoitukseen sekä riittävän eläketurvan varmistamiseen.

Eläkeperunaa on pyöritelty jo pitkään; EK eli työnantajat tietenkin halunnevat koko eläkejärjestelmän näivettämisen ja VM halunnee vuosikymmenten aikana kerätyt työeläkerahat haltuunsa.

Meillehän voi laueta lähes 100 miljardin takausvastuut maksettavaksemme Kreikasta alkaneen pankkiirien kehittämän vajeen täyttämiseksi. Näinkin on tulkittu. ??

STTK kokoontuu tällä viikolla keskustelemaan myös tästä eläkekysymyksestä. Jatkona Gustavelundin keskusteluihin.

Seteli ry ja ST ry:n jäseniltä pyydetään ajatuksia aiheesta STRY.fi foorumiin. Vaatii kuitenkin ensin kirjautumisen.

No comments: