Saturday, June 7, 2008

Pardian Palola Kemijärvellä: Valtion on kannettava vastuu palveluverkostonsa kattavuudestaTyömarkkina- ja politiikan toimittajille

TIEDOTE 7.6.2008
Vapaa julkaistavaksi heti

Pardian puheenjohtaja Antti Palola Kemijärvellä:

Valtion on kannettava vastuu palveluverkostonsa kattavuudesta

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola muistuttaa, että valtionhallinnon mittavissa uudelleenjärjestelyissä ei saa unohtaa, että valtion palveluverkoston tulee palvella yhdenvertaisesti kansalaisia niin harvaan asutuilla alueilla kuin ruuhka-Suomessa.

Tuottavuus- ja alueellistamistoimenpiteiden lisäksi maassamme toteutetaan tällä hetkellä muun muassa valtion alue- ja paikallishallinnon uudistuksia, sektoritutkimuksen ja yliopistolaitoksen uudistuksia sekä tehtävien siirtämistä kunnilta valtiolle. Lähtökohtana kaikille näille uudelleenjärjestelyille on henkilöstövähennykset.

- Tuottavuushankkeen yksi keskeinen ongelma on se, että kehittämistoimenpiteet ja henkilöstön vähennysvelvoitteet eivät tue toisiaan. Pelkkä henkilöstön vähentäminen ei nosta tuottavuutta, vaan pikemminkin laskee sitä. Tuottavuuden rinnalla pitää olla selvä toimintojen kehittämisohjelma, Palola totesi Pardian Lapin aluetoimikunnan jäsentilaisuudessa Kemijärvellä 7. kesäkuuta.

- Pardian Lapin aluetoimikunnan alueen jäseniä painaa työelämässä jatkuva muutos ja epävarmuus työpaikan säilymisestä. Henkilöstö kokee, että kehittävän, aidon ja vuorovaikutteisen yhteistoiminnan tarkoitushakuinen unohtaminen työpaikoilla on kuluttavaa. Lisäksi alati lisääntyvät työtehtävät kuormittavat työntekijöitä. Työmotivaatiota ei myöskään lisää sen yleisen mielikuvan ahkera lietsonta, että julkinen sektori on tuottamaton.

Pardia perää laajaa yhteiskuntavastuuta

Palola edellyttää, että valtion omistamat yritykset ja valtion liikelaitokset toimivat hyvinä esimerkkeinä yritysten yhteiskuntavastuun osalta. Valtion omistamien yritysten toiminta- ja henkilöstöpolitiikkaa on toteutettava siten, että ne osaltaan kantavat vastuun myös yhteiskunnan kokonaiskehityksestä niin työllisyyden, alueellisuuden kuin talouden osalta.

- Jos harkitaan valtion omistusosuuksien vähentämistä tai myyntiä tai jos liikelaitoksissa pohditaan organisaatiomuutoksia, on huomioitava paitsi kyseisen yrityksen tai liikelaitoksen etu, myös yhteiskunnan kokonaisetu.
Yhteiskunnan kokonaisedun mukaista voi olla valtion mukanaolo esimerkiksi liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa ja sen käytössä. Valtion on huolehdittava, että myös infrastruktuurin ylläpito haja-asutusalueilla toteutuu, vaikkei se olisi välttämättä liiketaloudellisesti kannattavaa.

- Verovaroin tuotetut julkiset palvelut ja lahjomaton hallinto takaavat vakaan talouspoliittisen ja tasa-arvoisen yhteiskuntakehityksen niin elinkeinoelämälle, työntekijöille kuin kansalaisille.

Epävarmuuden lisääntyessä globaalissa taloudessa valtio toimii puskurina ja tarjoaa turvaverkon suomalaisille yrityksille. Elinkeinoelämän rakennemuutos vaikuttaa lähes jokaisen ihmisen elämään. Vaikutukset ovat suuremmat pienemmillä paikkakunnilla ja harvaan asutuilla alueilla.

Palkansaajajärjestö Pardiaan on järjestäytynyt valtaosa valtion palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Pardian kokonaisjäsenmäärä on lähes 70 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä osa liikelaitoksissa ja yrityksissä. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja. Lapissa Pardialla on noin 3200 jäsentä.

Lisätietoja: Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola, p. 075 324 7501, gsm 040 509 6030

Ystävällisin terveisin

Riitta Nieminen, viestintäpäällikkö
Palkansaajajärjestö Pardia, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
p. 075 324 7507, 040 773 6591
f. 075 324 7575

Wednesday, June 4, 2008

Valtionhallinnon tuottavuusohjelman väliarviointiraportti

Alla olevasta linkistä löytyy Valtionhallinnon tuottavuusohjelman väliarviointiraportti:

Raportti ruotii valtion tuottavuusohjelmaa. Raportista ei aivan hiphiphurraata huudeta Valtion tuottavuusohjelmalle.


kts:
Loppuraportti

Saate löytyy täältä:

Saate (URL: http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20080516Tuotta/name.jsp

Tuesday, June 3, 2008

HALTIK ja palkat

Viitaten 30. huhtikuun tiedotteeseen olemme saaneet tietoomme että Haltikin eräitten Tiimiesimiesten palkkaus olisi järjestynyt hyvän henkilöstöpolitiikan perusteiden mukaisesti siten että kaikki neljä tiimiesimiestä tiettävästi saavat säilyttää entisen palkkauksensa.

Seteli ry on tyytyväinen tähän ratkaisuun. Keskeneräisen uuden UPJ.n aikana tehdyt repivät palkkojen uudelleen rukkaukset olisivat olleet jäsenille erittäin arka asia.

Seteli luottaa jatkossakin että nyt löytynyt sovitteleva linja voi HALTIKissa jatkua. Uuden viraston laajentuessa tarvitaan kaikkien osapuolten luottavaista suhtautumista. Yksipuolisten sanelujen aika pitäisi olla jo ohitse.