Friday, December 28, 2012

Ranskalaisministeri: STX-Turku laadun ongelmat ratkaisi kisan??


Ranskalainen ministeri ilkkui paljasti miksi Ranska sai Amerikkalaisen varustamon tilauksen: Ranskalla on parempi tekninen osaaminen.

Puheen ydinkohta taisi olla se että Ranska voitti tilauksen laadulla. He ovat parempia.


Mietin että voi jopa pitää paikkansa; STX on täysin ulkomaalaisomisteinen ja haluaa täällä tehdystä työstä maksimaaliset voitot kotiutettaviksi Koreaan. Kuten kaikki ulkomaalaiset firmat tekevät. Maksimaaliset voitot osakkeenomistajille ja johtajille rielut bonukset. Kuten entinen Mehiläinen OY kuskaa kaikki rahat (plus?) Ruotsiin piiloon jne. Puhumatta esimerkiksi katsastustoiminnasta ulkomaille virtaavia rahoja. jne.

Amerikkalainen tilaaja ei ole julkisesti sanonut muuta syytä kuin että Ranskalainen oli houkutteleva. Laadulla kai, koska hinta oli kai sama. Joku 50 miljoonan ylimääräinen avustustuki, anteeksi, 'laina' tuskin ratkaisi, vaan tietenkin luotettava työn laatu??

Tämäkö on se valtiosalaisuus johon Jan Vapaavuori niin voimakkasti viittasi. Minusta tuo pitäisi rehdisti tunnustaa, että STX Turku ei ole enää luotettava ?? Näin Ranskan ministerinpuheesta voisi tulkita.


(Tämän viestin sisältö on myös FBssä keskusteluissa, mutta merkittävänä keskustelunavauksena Ranskasta sen uskaltanee myös täällä julkaista.)

Vihollisia pitää uskaltaa katsoa silmiin, onko se sittenkin looginen seuraus nyky-Suomen tavasta järjestellä kultamuniaan ja teollisuuttaan pääasiassa ulkomaille?

Tätä menoa Suomessa ei heti ole osakeyhtiöitä joista johtajat voivat kähmiä nauttia ansaitsemiaan palkkioita kiltteydestä hallituksen linjaa kohtaan?

Jos kysyy jotain niin voiko mahdolliseen vastaukseen luottaa.

Kuvaliitteet: Ylinnä nk. Wolf Moon, kuvattu Turussa 28.12.2012. Keskellä turkulaista kuntopolkua; talvella ei kuntouteta polkuja Turussa. (Ei osata, pitäisikö kutsua ranskalaisia apuun?) Ja alinna graffiti-taidesarjasta Pieksämäen asematunnelista joulukuussa 2012.Kirjasi Juhani Tikkanen 29.12.2012

Kommentit mieluiten Facebookiin julkisesti.

Suomen telakkateollisuudelle madonluvut?


Hallituksen voimaministeri Jan Vapaavuori (yksinäänkö?) ei myöntänyt korealaiselle STX-Turku telakalle 50 miljoonaa euroa lainaa.

Amerikkalainen risteilijävarustamo suuntasi tilauksensa Ranskaan.

Ranskahan on hyvä maa, sieltä on ennenkin lähdetty työväestön barrikadeille ja opeteltu heittelemään katukiviä. Meillä on kadut lumen ja jään peitossa, eli heiteltävät katukivet pitänee tilata Kiinasta?

:-(


En ymmärrä miten nykyhallitus tämän työllistämistoimensa kääntää vaalivoitokseen.

Se tultaneen näkemään vuoden 2013 kevään ennenaikaisissa eduskuntavaaleissa. ??

Valmistaudutaan siis siihen "lopulliseen" koitokseen kotiemme ja työpaikkojemme puolesta.

Suomen Kivääriyhdistyskin on meidän puolellamme, aseita saa edelleenkin hankkia. Meillä on mallinamme talouden ihmemaa USA josta nykyhallitus tuntuu kaikki muutkin oppimattomuutensa onkivan.


Miettii

Tikkis 28.12.2012


Thursday, December 20, 2012

Hyvää Joulua!


Hyvää Joulua!

Vaikka STX telakka kamppailee saadakseen rahaa duunia,
vaikka Suomen työläiset muutenkin tekevät liian lyhyttä työviikkoa,
vaikka yli 50 vee duunarit saavat liikaa palkkaa,
vaikka osa duunareista ihanko ilkeyksissään halajavat eläkkeelle,

ja vaikka globaali ilmaston lämpeneminen onkin ainakin Joulun alla ilmeisesti saatu pysähtymään

ja osa maailman tiedemiehistä on sitä mieltä että 21.12. ei tulekaan maailman loppu.


Siltä varalta toivotan osaltani

Ratki lystikästä Joulunaikaa vuonna 2012

sekä samalla postauksella innostavaa tulevaa vuotta 2013.


ST ry ja Seteli ry puolesta


Juhani Tikkanen
pj

Tuesday, December 4, 2012

TYÖAIKADIREKTIIVINEUVOTTELUT KESKEYTYIVÄT

SAK, STTK ja Akava:
TYÖAIKADIREKTIIVINEUVOTTELUT KESKEYTYIVÄT - RATKAISUN LÖYTÄMINEN VAIKEAA

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten neuvottelut Euroopan unionin työaikadirektiivin uudistamiseksi ovat keskeytyneet. Uutta neuvotteluajankohtaa ei ole vielä sovittu. Neuvottelut aloitettiin viime vuoden joulukuussa ja Euroopan komission antama määräaika päättyy vuoden vaihteessa.

- Osapuolten kannat olivat erittäin kaukana toisistaan, Suomen palkansaaja-keskusjärjestöjä neuvotteluissa edustanut Ari Åberg sanoo.

- Työnantajapuoli on pyrkinyt neuvotteluissa heikentämään vallitsevaa oikeustilaa erityisesti päivystysaikojen ja vuosilomien suhteen. Palkansaajapuolen päätavoitteina on ollut nykyisen oikeustilan parantaminen mm. poistamalla oikeus poiketa viikoittaisesta enimmäistyöajasta työsopimuksella (ns. opt-out) ja saattamalla ylemmät toimihenkilöt selkeästi työaikasuojelun piiriin, Ari Åberg selventää.

- Pohjoismaissa työaika-asiat hoidetaan kohtuullisen hyvin ja säännösten mukaan. Samaa ei voi kuitenkaan sanoa kaikista EU-maista. Kyse on vähän samasta kuin talous- ja rahaliitossa: luikureiden takia tarvitaan tehokkaampaa sääntelyä. Uutta ja parempaa direktiiviä tarvittaisiin siis kipeästi, Åberg toteaa.

Komission on tehtävä esitys uudesta direktiivistä ensi keväänä, jotta Euroopan parlamentti ehtisi käsitellä asian ennen vaalilomaansa, joka alkaa toukokuussa 2014. Direktiivi käsitellään neuvoston ja parlamentin yhteispäätösmenettelyssä.

Suomen palkansaajakeskusjärjestöt kannattavat työaikadirektiivin uusimista, sillä hyvä ja laadukas työelämä on Euroopan menestymisen avain.

Työaikasääntelyn tavoite on tukea työssä jaksamista ja pysymistä. Työaikadirektiivin uudistamisen yhteydessä on SAK:n, STTK:n ja Akavan mukaan korostettava työntekijöiden oikeutta ja mahdollisuuksia sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä. Näin voidaan vaikuttaa myönteisesti myös työurien pidentämiseen.


SAK:n, STTK:n ja Akavan työaikadirektiivin uudistamista koskevat vaatimukset

1. Työajan käsite säilytettävä ennallaan
Työ- ja vapaa-ajan väliin ei saa luoda harmaata vyöhykettä ei-aktiivisen päivystysajan muodossa.

2. Työaikasuojelusta poikkeamista rajoitettava
Työaikadirektiivi asettaa vähimmäistason (esimerkiksi 48 viikkotunnin enimmäistyöajan), josta jäsenvaltioille ei tulisi enää antaa oikeutta poiketa. Kilpailu heikommasta työaikasuojelusta on lyhytnäköistä ja epätervettä. Se vääristää sisämarkkinoita ja heikentää työntekijöiden suojelua.

3. Päivystysaika säilytettävä työaikana
EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä (Jaeger, Simap, Dellas) pitää noudattaa eikä direktiiviä pidä muuttaa päivystysajan osalta huonommaksi.

4. Itsenäisessä asemassa olevien (ylempien toimihenkilöiden) työaikasuojelua parannettava
Yhä useampi työntekijä on asematasostaan riippumatta joutunut työaikasuojelun ulkopuolelle, mikä vähitellen murentaa koko direktiivin säädösperustaa. Voimassaoleva direktiivi ei ylempien toimihenkilöiden osalta vastaa työaikasuojelun vaatimuksia. Sen vuoksi 17 artiklan poikkeusmahdollisuutta on rajoitettava.

5. Palkallinen vuosilomaoikeus säilytettävä
Oikeus palkalliseen vuosilomaan on turvattava EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön (Schultz-Hoff, Stringer, Dominguez) mukaisesti. Direktiivin 7 artiklaa ei saa heikentää.

6. Epäaito yrittäjyys sisällytettävä direktiivin soveltamisalaan
Työaikasuojelua kierretään verhoamalla työsuhde epäaidosti yrittäjyydeksi. Työaikadirektiivin pitää koskea kaikkia tosiasiallisesti työntekijäasemassa olevia.


Lisätietoja:
* Katja Lehto-Komulainen, kansainvälisten asioiden päällikkö, SAK
puh. +358 40 731 2386, katja.lehto@sak.fi
* Inka Douglas, lakimies, STTK
puh. +358 40 154 8960 inka.douglas@sttk.fi
* Maria Löfgren, johtaja, Akava
puh. + 358 40 568 2798, maria.lofgren@akava.fi
* Ari Åberg, johtaja, TEK
Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen edustaja direktiivineuvotteluissa
puh. +358 400 510 904, ari.aberg@tek.fi


Kirsi Sjöholm
tiedottaja
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
PL 421, 00101 Helsinki,
Mikonkatu 8 A, 6 krs, 00100 Helsinki