Saturday, December 17, 2011

Joulua!

Jotkut jäsenemme alkavat joululomalle.

Joulun jälkeen päivä alkaa taas pidetä.

Työmarkkinoillakin toivoisi jonkinlaisen luottamuksen kasvavan.

Ennakkoon on tosin varoitettu että valtion talouteen pitää tehdä joitakin kiristyksiä.

Jotta talousmaailmamme pelastuisi.

Amerikkalaiset luottoluokittajat ovat Euroopan kimpussa (paitsi Englannin, jolla kai siis menee paremmin?).

Mutta jospa yhdessä toivotamme heillekin hyvää joulua, tasapuolisesti, tilipussin ja bonuksien määrään katsomatta.

Iloista Joulua!

Friday, December 16, 2011

ST ry sääntöihin jokunen muutos

Seuraavassa muutetut ST ry sääntöjen kohdat.4 § Anomus jäseneksi liittymisestä on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti liiton hallitukselle.


Eroavan jäsenen on suoritettava säädetyt jäsenmaksut siihen asti kun eroilmoitus on jätetty.


13 § Kutsu liiton kokouksiin lähetetään jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse. Kutsut kevät- ja syyskokoukseen on lähetettävä viimeistään neljätoista (14) päivää ja ylimääräiseen kokoukseen viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lisäksi julkaista liiton äänenkannattajassa.

16 §
5) kahden toiminnantilintarkastajan ja kahden varatoiminnantilintarkastajan vaalit joka kolmas vuosi,


Hallitus

20 § Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi,
sekä vähintään neljä (4) ja enintään kaksikymmentä (20) muuta varsinaista ja yhtä monta varajäsentä.


25 § Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee olla valmis jätettäväksi
toiminnantarkastajille viimeistään 30 päivää ennen kevätkokousta.


26 § Toiminnantarkastajien tulee tarkastaa kirjanpito, tilinpäätös ja rahavarat sekä muun omaisuuden ja arkiston hoito toimintavuodelta. Heidän on suoritettava vähintään kaksi sellaista rahavarojentarkastusta vuodessa, joista ei etukäteen ole ilmoitettu ja joiden tarkastusten tulokset on merkittävä tilintarkastuskertomukseen. Toiminnantarkastajien on annettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta työstään kirjallinen lausunto, joka on esitettävä kevätkokoukselle ennenkuin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille voidaan myöntää,

Liiton purkaminen, sääntöjen muutos

34 §
Uusi 34§, suoraan mallisäännöistä.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Muutoksia ei ole vielä hyväksytty. Ilmoitus sääntömuutoksista jätetty marraskuussa 2011.

Thursday, December 15, 2011

Palkansaajajärjestö Pardian kilpailu jäsenille

Millaisessa ammattiyhdistyksessä haluaisit olla mukana?
Miten tekisit omasta yhdistyksestäsi nykyistä tunnetumman työpaikallasi?
Miten saisit vielä järjestäytymättömän työkaverin liittymään jäseneksi?

Tule mukaan ideoimaan, miten teemme yhdessä Pardiasta ja sen jäsenjärjestöistä ja
-yhdistyksistä vielä nykyistäkin paremman järjestäytymisvaihtoehdon työpaikallasi.

Kilpailun tavoitteena on löytää uusia ideoita, joilla voidaan tukea ja kehittää jäsenyyttä, parantaa jäsentyytyväisyyttä ja nostaa järjestäytymisastetta työpaikoilla. Kilpailun ideat toteutetaan kilpailuaikana käytännössä ja arvioinnissa huomioidaan vaikuttavuutta. Kilpailun ideoiden toivotaan olevan siirrettävissä hyvinä käytäntöinä erilaisiin toimintaympäristöihin ja työpaikkoihin.
Kilpailulla haetaan keinoja esimerkiksi:

aidon kiinnostuksen herättämiseen ay-toimintaan työpaikoilla ja järjestöissä

ay-toiminnan ja järjestöpalvelujen sisällön sekä tunnettavuuden lisääntymiseen

jäsenen vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen työpaikoilla ja järjestöissä

jäsenhankintaan

kokousten ja jäsentapahtumien kehittämiseen

uuden tekniikan hyödyntämiseen järjestötoiminnassa ja edunvalvonnassa.

Sanallisen kuvauksen ohella toivotaan, että esityksessä kiinnitetään huomiota myös idean toteutuksen konkreettisiin tuloksiin.

Kilpailun säännöt ja palkitseminen

Kilpailuun voivat osallistua pardialaiset jäsenet, yhdistykset, jäsenryhmät ja työporukat.

Kilpailuaika on 1.1.–31.8.2012.
Kilpailuehdotukset tulee lähettää 31.8.2012 mennessä. Ehdotus voi sisältää tekstiä, kuvaa, videota (enintään 10 minuuttia), PowerPoint-esityksen tai näiden yhdistelmän. Siihen tulee liittää tiivistelmä, jonka laajuus on enintään 7 000 merkkiä eli kaksi sivua (Times New Roman, pistekoko 12 pt ja riviväli 1). Audio- tai videoesitykset tulee toimittaa dvd-levyllä kirjepostitse.

Kilpailuehdotuksen tulee olla uusi, ja sen tulee olla tarkoitettu vain tähän kilpailuun. Kilpailijat suostuvat mahdolliseen esityksensä julkaisemiseen hyvinä pardialaisina käytäntöinä Pardian julkaisuissa ja verkkosivuilla ilman eri korvausta. Kilpailuesitykset säilytetään kaksi vuotta.
Kilpailuesitysten palkitsemisesta päättää raati, johon kuuluvat puheenjohtaja Antti Palola, Palkansaajajärjestö Pardia, toimitusjohtaja Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK ja kulttuurisihteeri Inka Ukkola, TJS-Opintokeskus. Palkitsemiseen raadilla on käytettävissä enintään 3 000 euroa.
Kilpailuesitykset tulee lähettää sähköpostilla jarjesto@pardia.fi. Kilpailuesityksiä voi lähettää myös nimettömänä tai nimimerkillä, jolloin nimimerkin yhteystiedot tulee toimittaa suljetussa kuoressa Pardian toimistoon osoitteella Kilpailu / Pekka Syrjänen, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki.

Lisätietoja antaa Pardian järjestöpäällikkö Pekka Syrjänen, gsm 0400 467 890, pekka.syrjanen@pardia.fi.


Ps. Setelin järjestöistä ST ry on Pardian jäsen!

löytyy myös Pardian sivuilta! (http://pardia-fi.directo.fi/jasenyys/pardian-kilpailu-jasenille)

Sunday, December 11, 2011

Pidellään kiinniEteläisen EU:n elatusrahat alkavat loppua? Pankit ovat huolettomia; voitot tulee kotiin ja tappiot maksaa isompi veli? Tylsästi sanottu, eikä se niin ole. Eihän.

kaikki pitävät jostakin kiinni,
että ei menetä kasvojaan,
että sinua kunnioitetaan.
Että olet työssäsi tarpeen
ja saat siitä korvauksen
jolla maksaa maitokaupan laskut.

Nämä kuvan pyykkipojat ovat unohtuneet naapurilta hänen narulleen, eilen heille satoi räntää. Kuunpimennyksen täyspilvinen yö sulatti lumet
ja normaali, musta aika on meillä taas.

Turussa 11.12.2011

Tikkis

Thursday, December 8, 2011

Myrskyä odotellessa


STTK edustajiston toinen päivä Gustavelundissa. Ministeriöstä tuli Tuire Santamäki-Vuori valottamaan ajankohtaisia asioita. EU.n kriisin selvittely jatkuu... Hyvä niin sillä umpikuja tuskin olisi kenenkään etu.

Säätiedotus pahalainen lupasi lounaasta lähestyvää myrskyä.

STTK Edustajisto Gustavelundissa 8.-9.12.2011


STTK edustajiston syyskokous alkoi Gustavelundissa 8.12.2011.

Kuvassa puheenjohtaja Mikko Mäenpää selostaa työmarkkinapolitiikan ajankohtaisia asioita.

Monday, November 28, 2011

VMn kirje sopimuskaudesta 2012-2014

Ministeriöt ja virastot


Oheisesta linkistä avautuu 25.11.2011 päivätty valtiovarainministeriön henkilöstöosaston / Valtion työmarkkinalaitoksen kirje ministeriöille ja virastoille VM/1938/01.00.00.00/2011 Sopimus valtion virka- ja työehtosopimuksista sopimuskaudelle 2012-2014.

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/04_muut_henkilostohallinnon_asiakirjat/20120301Sopimu/name.jsp

Pyydämme ministeriöitä huolehtimaan tarvittavin osin ko. kirjeen jakamisesta.


Kaikki valtiovarainministeriön/Valtion työmarkkinalaitoksen voimassa olevat henkilöstöhallinnon asiakirjat löytyvät osoitteesta:
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/index.jsp

Sähköiseen jakeluun liittyvät kysymykset pyydämme lähettämään sähköpostitse Satu Riiskille (sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@vm.fi)


Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto / Valtion työmarkkinalaitos
Eka linkki siis aukenee tästä,

ja toinen seuraavasta.

Thursday, November 17, 2011

ST ryn aktiivijäsenet, huom!


Uudet jäsenkortit on postitettu
Osoitteet jäsenkortteihin on ajettu 27.-31.10.2011 välisenä aikana. Jos olet tehnyt osoitteenmuutoksen tämän jälkeen, jäsenkortti ei vielä löydä oikeaan osoitteeseen. Mutta kaikki palautuneet kortit käännetään rekisterissä olevaan uuteen osoitteeseen.

Kevätkokous 2012 Rovaniemellä

Suomen Tietoliikennetekniset ry on päättänyt periaatteesta pitää vuoden 2012 kevätkokouksensa Rovaniemellä.

Ajankohta huhtikuun puolivälin jälkeen.

Syyskokouksessaan Helsingissä 16.11.2011 Suomen Tietoliikennetekniset ry sääntömääräisten asioiden lisäksi hyväksyi sääntöihin muutoksia. Muutokset ovat enimmäkseen ajanmukaistamisen paineista.

Käsiteltiin myös ensi viikolla ratkeavaa Raamisopimusta. ST ry (ja Seteli ry) on Raamisopimusasioissa Pardian linjoilla ja yhtyy siihen.

ST ry edustaja Pardian hallituksessa on nyt Iiris Karlsson. Iiris on Pardialainen PLM Haltik-virastossa. Seteli ryn edustaja STTK hallituksessa on pj. Juhani Tikkanen.

Syyskokouksessa keskusteltiin myös jäsenistöämme lähellä olevista ajankohtaisista asioista, kuten Tietotaito OYn tulevasta YT-neuvotteluista, ja julkisuudessa näyttäytyneestä Haltik- viraston sisäisistä asioista.

Toistaiseksi nämä seikat kirjattiin ylös ja tilannetta seurataan.

Turussa 17.11.2011

ST ryn puolesta

Juhani Tikkanen
pj

Monday, September 19, 2011

Tuottavuusohjelma ja sokea Kreikan elättäminenEi ole pitkää aikaa kun maan mahtipuolueet ylimielisinä hihkuivat kuinka tärkeätä on että Suomikin osallistuu Kreikan elättämiseen.

Samaan aikaan valtion tuottavuushankkeet karsivat valtion virkoja niin että joillakin aloilla pitää toiminteita jättää tekemättä. Ei ole tekijöitä.

Että firmalla ei ole työntekijöitä yleensä nostaa sen kurssia ja johtajien bonuksia.

Mietin näitä rivikansalaisen joutavia mussutuksia, ottaessani kuvan Muoniolaisesta tuottavuuden kasvulle itsensä uhranneesta kynttiläkuusesta.

Sen oksien suojassa ei pysty korpikuusen kyyneliä liruttamaan.

Saturday, September 3, 2011

Syyskokous 16.11.2011 Helsingissä

Suomen Tietoliikennetekniset ry pitää syyskokouksensa keskiviikkona marraskuun 16. pvä 2011 Helsingissä. Paikka: Liiton toimisto Perämiehenkatu 7, Helsinki.
Alkaen klo 14.00

Asioina normaali syyskokouksen asioiden (nk. budjettikokous) lisäksi sääntömuutosasioita.

ST ry säännöt ovat vanhenemassa, mutta entisilläkin tultaisiin toki toimeen, etenkin kun uutta yhdistyslakia saa myös noudattaa.


ST ryn syyskokouksen jälkeen samassa paikkaa Seteli ryn syyskokous.

ST ry puolesta

Juhani Tikkanen
pj

sähköposti:
juhani piste tikkanen at gmail piste comST ry hallitus kävi Kotkassa pitämässä hallituksen seminaarin. Ehdimme käymään nopeasti myös Kotkan Merimuseo Vellamossa. Ylläoleva kuva on sieltä.

Kyseistä radioasemaa käyttänyt ihminen (= minä) kulki vielä vapaana merimuseon sokkeloissa. Vanhan radioaseman museoituneena nähneenä tosin menin piiloon kun näin uhkaavasti lähestyvän turvamiehen kävelevän mahtipontisesti kohden... ;-)

Aika kulkee, ihmiset myös

Tikkanen Juhani

Wednesday, August 31, 2011

Vuodatus Netin suljettu jäsenblogi lopetetaan

Vuodatus.net ryhtyi liimaamaan tekstien päälle tekstin peittäviä mainoksia. Haluaisivat jonkinlaista korvausta peittomainoksen poistamisesta.

Vuodatus netti - blogia ei enää sen takia päivitetä.

Kehittelemme jotain korvaavaa omille kotisivuillemme mikäli tarvetta ilmenee.

ST ry Seteli ry puolesta

Juhani Tikkanen
pj

Thursday, April 14, 2011

ST ry uusi hallitus kaudelle 2011-2014

Suomen Tietoliikennetekniset ry (ST ry) piti kevätkokouksensa 14.4.2011.

Vaalikaudeksi 2011 – 2014 valittiin seuraava hallitus:

Pj Tikkanen Juhani
(varapj.t valitaan 26.5.2011)

Hallituksen jäsenet:

Haltik:

Iiris Karlsson ja
Mikko Martikainen

Varalla Jari Puhakka, ja
Pasi Kanala


Nk. Ex MKL ryhmittymästä:

Risto Perttola (Meritaito oy)
Varalla Jouni Ropa.

Ilmatiede:

Lassi-Pekka Laine,
varalla Eero Yliniemi.

Muut ryhmät:

Bertel Österlund,
Varalla Tero Tamminen.

Yhteensä siis 1 + 5 + 5 varalla. Varapuheenjohtajat ST ry hallitus kokoontuu valitsemaan 26.5.2011, jollei nouse tarvetta kokoontua sitä ennen.


Turussa 15.4.2011

Tikkanen Juhani

juhani piste tikkanen at gmail piste com

Tuesday, March 8, 2011

Nk. Kestävyysvajeen yksi osatyö esitelty

Työurat pidemmeksi mietintö on julkaistu:


http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2011/j04-tyourat-pidemmiksi/PDF/fi.pdf


Pidetään täällä jonkin aikaa tallessa; keskustelu jatkuu!

Thursday, February 17, 2011

Harri Sirénin puheenvuoro valtion tuottavuusohjelmasta

Pardian Valtionhallinto myllerryksessä kirjoitussarjassa Harri Sirénin puheenvuoro valtion tuottavuusohjelmasta

Valtionhallinto myllerryksessä - puheenvuoroja hallinnon kehittämisestä

Hallitusohjelma on kuluneina vuosina osoittautunut erittäin tärkeäksi linjapaperiksi. Sen pohjalta maan hallitus johtaa Suomea nelivuotiskauden, hallitusohjelman kirjauksilla on siis merkitystä. Me pardialaiset haluamme tuoda oman näkemyksemme kevään 2011 hallitusohjelmakeskusteluun. Puheenvuorot julkaistaan 15.2. alkaen tiistaisin ja torstaisin. Kirjoittajina ovat Pardian hallinnon edustajat, jäsenet ja toimiston henkilöstö.
Pardian neuvottelujohtaja Harri Sirén ruotiin tänään kirjoituksessaan valtion tuottavuusohjelmaa ja esittää, että tästä henkilöstön vähentämisohjelmasta on luovuttava:

http://www.pardia.fi/pardia_vaikuttajana/eduskuntavaalit-2011/valtionhallinto-myllerryksessa/?x2001265=2007802
.

Lue myös 15.2. julkaistu Pardian puheenjohtaja Antti Palolan katsaus valtionhallinnon kehittämisestä.

Lue teksti Pardian kotisivuilta

http://www.pardia.fi/pardia_vaikuttajana/eduskuntavaalit-2011/valtionhallinto-myllerryksessa/?x2001265=2007802

Wednesday, February 16, 2011

Suljetulla blogilla tietoa VES tuloksesta 15.2.2011

Jäsenten suljetussa,salasanasuojatussa blogissa on vapaata juttua saavutetusta VES neuvottelutuloksesta.

Jäsenet saavat salasanan liitolta sähköpostitse.

Vuodatus - nettiin on tunkeutunut inhottava mainos tekstin päälle.
Saisimme sen kuulemma siitä poiskin, jos maksamme mainoksen poistoveroa...

Mutta mainos poistuu oikeassa yläkulmassa olevasta pikku ruksista.

Kysymys:

Toimisiko suljetun blogin ajoittainen tiedotus vanhojen kotisivujemma kautta;
sinne kohta josta klikkaamalla aukenisi DOC-tiedosto, mutta se olisi yksinkertaisen salasanan takana ja kielto että siitä aukenevaa tietoa ei saa levittää a) julkisuuteen b) työnantajalle eikä työnantajan kätyreille, joita niitäkin lienee?

Doc- salauksen purkuhan on lasten leikkiä, mutta virallisesti tieto olisi siis suljettua, ja jos joku sen hakkeroi niin käsittääkseni itse syyllistyy rikokseen?

Vai olisiko valmiuksia avoimeen vahvempaan salaukseen?

Kommentteja, ja onko tarvetta?

Miettii

tikkis

juhani.tikkanen at gmail com

Wednesday, February 9, 2011

Vuoden 2011 VES junnaa

Työnantaja ei tunnu haluavan kuunnella palkansaajien vaatimuksia ostovoimasta tilanteessa jossa viimeisin inflaatioennuste vuodelle 2011 on jo 3,0%.

VES-tilanteesta kannattaa seurata Pardian sivuja!

Ilmeisesti pientä prosenttikorotusta tärkeimmäksi ovatkin nousseet tekstikysymykset. Muutosturvaan valtiotyönantaja on jonkin tulkinnan mukaan halunnut heikennyksiä.

Mutta Demarissa olleen kannanoton mukaan esim. JHL olisi siihen tyytyväinen. ??
Kysymysmerkkejä siis leijuu ja toistaiseksi lienee turhaa jossitella ja hässäillä.

Neuvotteluyhteydet eivät ole vielä katkenneet.

Mutta levottomuus toisaalta kasvaa, ja sille kannattaisi tehdä jotain. Onhan vaalitkin tulossa, vaikka mielipidemittauksien mukaan ei mitään erityistä muutoksia nykyhallitukseen tulekaan?

Onko Perussuomalaiset erityinen tuleva muutos ?-)

Kunta-alalle tarjottiin vain 0,7% korotusta, ja sen lisäksi syksyllä erikseen sovittavaa järjestelyvaraa 0,8%. Esitys hylättiin heti.

OP-Pohjolan viimeisin ennuste kuuleman mukaan muuten povaa että palkansaajan ostovoima tulee pienenemään, eli kasvua - 0,6% vuonna 2011. Siis miinusta. !-(

Liitän yhden Tuposeton raportin linkin tänne. Kantsii lukea jollei ole parempaa tekemistä!


http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20100623TUKUSE/Talousnakymat_ja_palkanmuodostus_TUKUSETO_23062010.pdf


Lisää myöhemmin.

Ajatelkaa, lähettäkää emailia. Ottakaa kriittisesti kantaa? Edes.

Friday, February 4, 2011

VES 2011

Valtion VES neuvottelut etenevät: Pardian sivuilla on oleellisin:


http://www.pardia.fi/viestinta/neuvottelu-uutiset/?x1843652=1979332

Wednesday, January 26, 2011

Valtion työasemapalveluista

Nämä allaolevat linkit löytyvät avoimesta netistä:

Alla linkistä aukeaa muutama linkki asiasta. Ilmeisesti näitä on vatvottu esim. Haltikin YT.ssä. Asiahan tulee toteutuessaan olevaan Haltikinkin kokoluokassa erittäin mittava, on jopa jo kysytty mihin Haltik tämän hankkeen toteuduttua tarvitsee niin suurta toimitilaa mitä Rovaniemelle on kaavailtu.


http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100607Tyoease/name.jsp


Pardian lausunto aukeaa seuraavasta:


http://www.pardia.fi/pardia_vaikuttajana/kannanotot_ja_lausunnot/?x1321593=1702617Hankkeeseen nimettävät määrättiin tällä kirjeellä:

http://www.hare.vn.fi/upload/Asiakirjat/17097/147872.PDF


Taustatyötä on tehty, kts seuraava linkki:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100608julkis/02_JULKISEN_HALLINNON_TIETOHALLINNON_OHJAUKSEN_JA_YHTEENTOIMIVUUDEN_KEHITTAeMINEN.pdf

Valtio seuraa että homma etenee sutjakkaasti:

http://www.hare.vn.fi/upload/Asiakirjat/17097/151181.PDF


ST ryn ja Seteli ryn suljetussa jäsenblogissä (Linkki oikealla palkissa!) on asiaa jäsentemme kannalta pohtiva kirjoitus. Salasanan jäsenet saavat Liitosta. Sitä ei saa jakaa ulkopuolisille. Kannanottoja Emaililla. (Blogien kommentteihin on mm. Kiinasta tullut hyökkäyksiä, jotka olemme estäneet.)

Saturday, January 22, 2011

Vuoden 2011 VES tilanteista

Vuoden 2011 VES tilanteista saa ajankohtaista tietoa Pardian sivuilta:

http://www.pardia.fi/viestinta/neuvottelu-uutiset/