Saturday, December 17, 2011

Joulua!

Jotkut jäsenemme alkavat joululomalle.

Joulun jälkeen päivä alkaa taas pidetä.

Työmarkkinoillakin toivoisi jonkinlaisen luottamuksen kasvavan.

Ennakkoon on tosin varoitettu että valtion talouteen pitää tehdä joitakin kiristyksiä.

Jotta talousmaailmamme pelastuisi.

Amerikkalaiset luottoluokittajat ovat Euroopan kimpussa (paitsi Englannin, jolla kai siis menee paremmin?).

Mutta jospa yhdessä toivotamme heillekin hyvää joulua, tasapuolisesti, tilipussin ja bonuksien määrään katsomatta.

Iloista Joulua!

Friday, December 16, 2011

ST ry sääntöihin jokunen muutos

Seuraavassa muutetut ST ry sääntöjen kohdat.4 § Anomus jäseneksi liittymisestä on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti liiton hallitukselle.


Eroavan jäsenen on suoritettava säädetyt jäsenmaksut siihen asti kun eroilmoitus on jätetty.


13 § Kutsu liiton kokouksiin lähetetään jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse. Kutsut kevät- ja syyskokoukseen on lähetettävä viimeistään neljätoista (14) päivää ja ylimääräiseen kokoukseen viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lisäksi julkaista liiton äänenkannattajassa.

16 §
5) kahden toiminnantilintarkastajan ja kahden varatoiminnantilintarkastajan vaalit joka kolmas vuosi,


Hallitus

20 § Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi,
sekä vähintään neljä (4) ja enintään kaksikymmentä (20) muuta varsinaista ja yhtä monta varajäsentä.


25 § Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee olla valmis jätettäväksi
toiminnantarkastajille viimeistään 30 päivää ennen kevätkokousta.


26 § Toiminnantarkastajien tulee tarkastaa kirjanpito, tilinpäätös ja rahavarat sekä muun omaisuuden ja arkiston hoito toimintavuodelta. Heidän on suoritettava vähintään kaksi sellaista rahavarojentarkastusta vuodessa, joista ei etukäteen ole ilmoitettu ja joiden tarkastusten tulokset on merkittävä tilintarkastuskertomukseen. Toiminnantarkastajien on annettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta työstään kirjallinen lausunto, joka on esitettävä kevätkokoukselle ennenkuin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille voidaan myöntää,

Liiton purkaminen, sääntöjen muutos

34 §
Uusi 34§, suoraan mallisäännöistä.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Muutoksia ei ole vielä hyväksytty. Ilmoitus sääntömuutoksista jätetty marraskuussa 2011.

Thursday, December 15, 2011

Palkansaajajärjestö Pardian kilpailu jäsenille

Millaisessa ammattiyhdistyksessä haluaisit olla mukana?
Miten tekisit omasta yhdistyksestäsi nykyistä tunnetumman työpaikallasi?
Miten saisit vielä järjestäytymättömän työkaverin liittymään jäseneksi?

Tule mukaan ideoimaan, miten teemme yhdessä Pardiasta ja sen jäsenjärjestöistä ja
-yhdistyksistä vielä nykyistäkin paremman järjestäytymisvaihtoehdon työpaikallasi.

Kilpailun tavoitteena on löytää uusia ideoita, joilla voidaan tukea ja kehittää jäsenyyttä, parantaa jäsentyytyväisyyttä ja nostaa järjestäytymisastetta työpaikoilla. Kilpailun ideat toteutetaan kilpailuaikana käytännössä ja arvioinnissa huomioidaan vaikuttavuutta. Kilpailun ideoiden toivotaan olevan siirrettävissä hyvinä käytäntöinä erilaisiin toimintaympäristöihin ja työpaikkoihin.
Kilpailulla haetaan keinoja esimerkiksi:

aidon kiinnostuksen herättämiseen ay-toimintaan työpaikoilla ja järjestöissä

ay-toiminnan ja järjestöpalvelujen sisällön sekä tunnettavuuden lisääntymiseen

jäsenen vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen työpaikoilla ja järjestöissä

jäsenhankintaan

kokousten ja jäsentapahtumien kehittämiseen

uuden tekniikan hyödyntämiseen järjestötoiminnassa ja edunvalvonnassa.

Sanallisen kuvauksen ohella toivotaan, että esityksessä kiinnitetään huomiota myös idean toteutuksen konkreettisiin tuloksiin.

Kilpailun säännöt ja palkitseminen

Kilpailuun voivat osallistua pardialaiset jäsenet, yhdistykset, jäsenryhmät ja työporukat.

Kilpailuaika on 1.1.–31.8.2012.
Kilpailuehdotukset tulee lähettää 31.8.2012 mennessä. Ehdotus voi sisältää tekstiä, kuvaa, videota (enintään 10 minuuttia), PowerPoint-esityksen tai näiden yhdistelmän. Siihen tulee liittää tiivistelmä, jonka laajuus on enintään 7 000 merkkiä eli kaksi sivua (Times New Roman, pistekoko 12 pt ja riviväli 1). Audio- tai videoesitykset tulee toimittaa dvd-levyllä kirjepostitse.

Kilpailuehdotuksen tulee olla uusi, ja sen tulee olla tarkoitettu vain tähän kilpailuun. Kilpailijat suostuvat mahdolliseen esityksensä julkaisemiseen hyvinä pardialaisina käytäntöinä Pardian julkaisuissa ja verkkosivuilla ilman eri korvausta. Kilpailuesitykset säilytetään kaksi vuotta.
Kilpailuesitysten palkitsemisesta päättää raati, johon kuuluvat puheenjohtaja Antti Palola, Palkansaajajärjestö Pardia, toimitusjohtaja Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK ja kulttuurisihteeri Inka Ukkola, TJS-Opintokeskus. Palkitsemiseen raadilla on käytettävissä enintään 3 000 euroa.
Kilpailuesitykset tulee lähettää sähköpostilla jarjesto@pardia.fi. Kilpailuesityksiä voi lähettää myös nimettömänä tai nimimerkillä, jolloin nimimerkin yhteystiedot tulee toimittaa suljetussa kuoressa Pardian toimistoon osoitteella Kilpailu / Pekka Syrjänen, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki.

Lisätietoja antaa Pardian järjestöpäällikkö Pekka Syrjänen, gsm 0400 467 890, pekka.syrjanen@pardia.fi.


Ps. Setelin järjestöistä ST ry on Pardian jäsen!

löytyy myös Pardian sivuilta! (http://pardia-fi.directo.fi/jasenyys/pardian-kilpailu-jasenille)

Sunday, December 11, 2011

Pidellään kiinniEteläisen EU:n elatusrahat alkavat loppua? Pankit ovat huolettomia; voitot tulee kotiin ja tappiot maksaa isompi veli? Tylsästi sanottu, eikä se niin ole. Eihän.

kaikki pitävät jostakin kiinni,
että ei menetä kasvojaan,
että sinua kunnioitetaan.
Että olet työssäsi tarpeen
ja saat siitä korvauksen
jolla maksaa maitokaupan laskut.

Nämä kuvan pyykkipojat ovat unohtuneet naapurilta hänen narulleen, eilen heille satoi räntää. Kuunpimennyksen täyspilvinen yö sulatti lumet
ja normaali, musta aika on meillä taas.

Turussa 11.12.2011

Tikkis

Thursday, December 8, 2011

Myrskyä odotellessa


STTK edustajiston toinen päivä Gustavelundissa. Ministeriöstä tuli Tuire Santamäki-Vuori valottamaan ajankohtaisia asioita. EU.n kriisin selvittely jatkuu... Hyvä niin sillä umpikuja tuskin olisi kenenkään etu.

Säätiedotus pahalainen lupasi lounaasta lähestyvää myrskyä.

STTK Edustajisto Gustavelundissa 8.-9.12.2011


STTK edustajiston syyskokous alkoi Gustavelundissa 8.12.2011.

Kuvassa puheenjohtaja Mikko Mäenpää selostaa työmarkkinapolitiikan ajankohtaisia asioita.