Thursday, December 15, 2011

Palkansaajajärjestö Pardian kilpailu jäsenille

Millaisessa ammattiyhdistyksessä haluaisit olla mukana?
Miten tekisit omasta yhdistyksestäsi nykyistä tunnetumman työpaikallasi?
Miten saisit vielä järjestäytymättömän työkaverin liittymään jäseneksi?

Tule mukaan ideoimaan, miten teemme yhdessä Pardiasta ja sen jäsenjärjestöistä ja
-yhdistyksistä vielä nykyistäkin paremman järjestäytymisvaihtoehdon työpaikallasi.

Kilpailun tavoitteena on löytää uusia ideoita, joilla voidaan tukea ja kehittää jäsenyyttä, parantaa jäsentyytyväisyyttä ja nostaa järjestäytymisastetta työpaikoilla. Kilpailun ideat toteutetaan kilpailuaikana käytännössä ja arvioinnissa huomioidaan vaikuttavuutta. Kilpailun ideoiden toivotaan olevan siirrettävissä hyvinä käytäntöinä erilaisiin toimintaympäristöihin ja työpaikkoihin.
Kilpailulla haetaan keinoja esimerkiksi:

aidon kiinnostuksen herättämiseen ay-toimintaan työpaikoilla ja järjestöissä

ay-toiminnan ja järjestöpalvelujen sisällön sekä tunnettavuuden lisääntymiseen

jäsenen vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen työpaikoilla ja järjestöissä

jäsenhankintaan

kokousten ja jäsentapahtumien kehittämiseen

uuden tekniikan hyödyntämiseen järjestötoiminnassa ja edunvalvonnassa.

Sanallisen kuvauksen ohella toivotaan, että esityksessä kiinnitetään huomiota myös idean toteutuksen konkreettisiin tuloksiin.

Kilpailun säännöt ja palkitseminen

Kilpailuun voivat osallistua pardialaiset jäsenet, yhdistykset, jäsenryhmät ja työporukat.

Kilpailuaika on 1.1.–31.8.2012.
Kilpailuehdotukset tulee lähettää 31.8.2012 mennessä. Ehdotus voi sisältää tekstiä, kuvaa, videota (enintään 10 minuuttia), PowerPoint-esityksen tai näiden yhdistelmän. Siihen tulee liittää tiivistelmä, jonka laajuus on enintään 7 000 merkkiä eli kaksi sivua (Times New Roman, pistekoko 12 pt ja riviväli 1). Audio- tai videoesitykset tulee toimittaa dvd-levyllä kirjepostitse.

Kilpailuehdotuksen tulee olla uusi, ja sen tulee olla tarkoitettu vain tähän kilpailuun. Kilpailijat suostuvat mahdolliseen esityksensä julkaisemiseen hyvinä pardialaisina käytäntöinä Pardian julkaisuissa ja verkkosivuilla ilman eri korvausta. Kilpailuesitykset säilytetään kaksi vuotta.
Kilpailuesitysten palkitsemisesta päättää raati, johon kuuluvat puheenjohtaja Antti Palola, Palkansaajajärjestö Pardia, toimitusjohtaja Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK ja kulttuurisihteeri Inka Ukkola, TJS-Opintokeskus. Palkitsemiseen raadilla on käytettävissä enintään 3 000 euroa.
Kilpailuesitykset tulee lähettää sähköpostilla jarjesto@pardia.fi. Kilpailuesityksiä voi lähettää myös nimettömänä tai nimimerkillä, jolloin nimimerkin yhteystiedot tulee toimittaa suljetussa kuoressa Pardian toimistoon osoitteella Kilpailu / Pekka Syrjänen, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki.

Lisätietoja antaa Pardian järjestöpäällikkö Pekka Syrjänen, gsm 0400 467 890, pekka.syrjanen@pardia.fi.


Ps. Setelin järjestöistä ST ry on Pardian jäsen!

löytyy myös Pardian sivuilta! (http://pardia-fi.directo.fi/jasenyys/pardian-kilpailu-jasenille)

No comments: