Tuesday, March 27, 2012

STRY sivustolla alkaa olla Wanhoja Juttuja

STRY sivusto alkaa hiljalleen olla käynnissä; Foorumi odottaa rekisteröityneitä jäseniä.

Rekisteröinti alkaa sivuston vasemmalta kohdasta rekisteröi; sieltä kysytään jokunen kysymys ja senjälkeen tunnuspyyntö menee Webmasterille.

Pidämme sivustolla vielä hankalahkoa kirjoitustasoa koska suomalainen julkinen nettikeskustelu ei aina etenkään nimettömänä kirjoittavilla ole Uuden Seelannin sivistystason mukaista, edes.

Jäsen Salmisen muistuttamana muistettakoon myös allaoleva sivusto:


http://www.aanimeri.fi/index.php?q=gallery&g2_itemId=4457


Saariselän kokouksen salaista tulevaisuuden sopimista ei annettu julki. Mitähän meidän kaikkien rahanmenoksi sielläkin taas sovittiin?

Kaikenlainen Isompaa Rahaa kohtaan kapinointihan kiellettiin vuonna 1918? Ja kuuluisa Saariselän ukko-kokous kai aloitti toisinajettelevien naisten hiljentämisen? Näinhän me täällä Suomessa olemme valtiaamme äänestäneet.

Tikkis Turusta.

Ulkona +8 C ja aurinko hyökkää terävin sätein lumettomalla pihallemme.


STRY-sivujen osoite on siis:


https://www.stry.fi

Monday, March 12, 2012

Rannikkoradiot


Scannattu kuva kokeilumielessä siitä miltä tämä näyttää STRY-sivuilla.

Tuesday, March 6, 2012

Toimialariippumattomat ICT-palvelut kootaan yhteen

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
6.3.2012 11.00
Toimialariippumattomat ICT-palvelut kootaan yhteen
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi kokouksessaan tiistaina 6. maaliskuuta valtioavarainministeriön esitystä valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten (ICT) palvelujen uudelleen järjestämiseksi. Valtiovarainministeriö esitti, että valmisteluun otetaan mukaan palvelukeskusten lisäksi myös virastojen omat toimialariippumattomat ICT-tehtävät, koska vain siten voidaan saavuttaa tavoiteltu toiminnan tehostuminen ja säästöt.

Valtiovarainministeriö käynnistää tehtävien kokoamiseksi valmisteluhankkeen, jossa käydään läpi toimialariippumattoman ICT-toiminnan nykytilanne ja laaditaan suunnitelma tehtävien kokoamiseksi sekä toiminnan käynnistämiseksi yhdistetyssä palvelukeskuksessa.

Järjestelyssä noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita, mikä tarkoittaa tehtävien, henkilökunnan, omaisuuserien, sopimusten sekä palveluiden siirtämistä palvelukeskukseen yhtenä kokonaisuutena. Henkilöstön osalta noudatetaan valtioneuvoston periaatepäätöstä valtion henkilöstön asemasta organisaation muutostilanteissa sekä sen nojalla annettuja ohjeita ja päätöksiä. Toteutuessaan täysimääräisenä muutos koskisi 800–1 000 henkilöä.

Palvelukeskuksen organisaatiomuoto tulee olemaan niin sanottu in house -yksikkö, joka tuottaa palveluja vain valtionhallinnolle. Tavoitteena on saada organisointiehdotus valmiiksi huhtikuun 2012 loppuun mennessä, jonka jälkeen se käsitellään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Tavoitteena on, että perustettava palvelukeskus huolehtii mahdollisimman kattavasti valtionhallinnon toimialariippumattomista ICT-tehtävistä, jolloin hallinnonaloilla ja virastoissa tietohallinnon painopisteeksi tulee substanssitoimintaa tukevat ICT-ratkaisut.

Hallitusohjelmassa on yhtenä tavoitteena hallinnonalojen ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien yhteen kokoaminen. Toimialariippumattomissa tehtävissä on lähtökohtana perustietotekniikka ja niihin liittyvät palvelut mm. päätelaitteet, puhe- ja tietoliikenneyhteydet, konesalit ja palvelimet. Nykytilanteessa 11 palvelukeskusta vastaa noin 40 prosentista toimialariippumattomien ICT-palvelujen tuotannosta, ja loput 60 prosenttia on virastojen omaa tuotantoa.

Lisätietoja: ICT-johtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö, p. 040 502 0393