Monday, March 30, 2009

SM.n kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia 2009 - 2011

Sisäasiainministeriön Viestintäyksikkö on pyytänyt lausuntoa SM työryhmän ehdotuksesta Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia 2009-2011

Lausuntopyyntö SM100:00/2008 päivätty 23.2.2009

Kyseinen ehdotus löytyy myös internetistä:
Kirjoita hakukenttään vaikka sana kansalaisjärjestöstrategia

Alla Seteli ryn lausunto ehdotuksesta:


Suomen Erityisteknisten liitto SETELI ry on tutustunut kyseiseen SM.n kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiaan 2009 - 2011.

Lausumme siitä seuraavaa:

Kansalaisten kuuleminen ja sitä kautta huomioiminen on aina arvo sinällään. Mielestämme toiminta pitemmällä aikavälillä vakauttaa yhteiskunnan sisäistä sopua.

Nopeasti tempoilevat muutosten myllerrykset pelkän vaalikauden mittaisen helpon vaalimenestyksen vuoksi ei aina kuitenkaan liene yhteiskunnan sisäistä rauhallisuutta edistävää. Sentapaiseen kehitykseen on kuitenkin tultu. Sitä tärkeämpää on nopeissa muutoksissa kuulla mahdollisimman laajalti kansalaisia.

Suomessa kansalaisjärjestöissä piilevät voimavarat ovat tarvittaessa voimakas vaikutus- ja mielipideväline, joita ei kannata olankohautuksella ylenkatsoa. On tietenkin selvää että mitä enemmän erilaisia kansalaisjärjestöjä on toiminnassa, niin sitä sekavammaksi ja erisuuntaisiksi niiden toiminta rönsyää. Tämä demokratiaan luonnostaan kuuluva ilmiö on osattava ottaa huomioon. Ja jollei ilmiön kanssa osata elää, ei kyseessä enää olekaan demokratia, vaan ihan jotain muuta.

"Ruusuja rohkealle" kuvaa tilannetta oivallisesti; demokratia rohkeimmillaan jarruttaa aika ajoin uudistuksia piilevine ruusunpiikkeineen. Toimivimmillaan ne voivat joskus jopa estää joitakin muutoksia. Katsomme kuitenkin että pitemmällä aikavälillä se on pieni hinta siitä, että Tasavallassamme vallitsee kansalaisten eri ryhmien ja etupiirien välinen keskusteluyhteys.


Turussa 30. päivänä maaliskuuta 2009

Suomen Erityisteknisten liitto SETELI ry

Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Email: seteliry@seteli.fi

Thursday, March 12, 2009

Ratkaisu eläkekiistassa

Hallitus siis teki sopimuksen neljän järjestön kanssa; EK, SAK, AKAVA ja STTK.

Jäljelle jää niin suuria kysymyksiä ja syvälle meneviä ratkaisuja että ne löytyvät, jos ylipäätään löytyvät, vain kaikkien näiden neljän järjestön yhteistyöllä. Toki hallituksella tilapäisellä vaaleissa heille annetulla ylivoimalla voisi päättää lähes mitä ja mistä vaan, mutta olisiko Suomi enää senjälkeen viihtyisä paikka edes murjottaa.

Edessä on koe; pystyykö maamme tässä tilanteessa aitoon synergiaan.

Alla linkki erääseen pieneen kommenttiin samaan asiaan:

http://juhanitikkanen.blogspot.com/2009/03/ojan-jalkeen-rauha-allikossa.html


Kyseessä ei välttämättä ole Setelin virallinen kanta, mutta blogimaailman vapaan jutustelun tyyliin kommentti toivottavasti sopinee?

Monday, March 9, 2009

Umpihankeen on jäänyt vammaJoku on hiihtänyt umpihankeen.
Kukaan ei ole kuitenkaan häntä seurannut.

Onkohan kyseessä se, että meillä ei ole tarpeeksi työllisiä
joiden eläkeikää voisi yksipuolisesti sormeilla ?-(

Sunday, March 8, 2009

Gallup Hallituksen eläkepäätöksestä


Tiedote 8.3.2009,

Eläkeasioissa luotetaan eniten palkansaajajärjestöihin

Kaksi kolmesta vaatii eläkepäätöksen perumistaKaksi kolmesta suomalaisesta (64%) on sitä mieltä, että hallituksen olisi vedettävä eläkepäätös pois ja aloitettava neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa. Noin viidennes (22%) puolestaan suosittelee tehdyn linjauksen viemistä eduskunnan käsittelyyn. Tiedot käyvät ilmi SAK:n, STTK:n ja Akavan TNS-Gallupilla teettämästä kyselystä, johon vastasi 1158 suomalaista 27.2. - 3.3.2009 välisenä aikana.Yrittäjiä lukuun ottamatta kaikkien väestöryhmien enemmistö vaatii eläkepäätöksen perumista. Työntekijöistä näin ajattelee 76 prosenttia, alemmista toimihenkilöistä 66 prosenttia, johtajista 65 prosenttia ja ylemmistä toimihenkilöistä 58 prosenttia. Yrittäjistäkin 41 prosenttia kannattaa päätöksen vetämistä takaisin.Eläkepäätös repii päähallituspuolueiden kannattajakunnan kahtia. Puolet keskustan ja kokoomuksen kannattajista haluaa, että ehdotus vedetään takaisin, toinen puoli suosittaa esityksen viemistä eduskuntaan. Vihreiden kannattajien suuri enemmistö (71%) suosittelee hallitukselle perääntymistä eläkeasiassa.Kansalaiset luottavat eläkeasioissa eniten palkansaajajärjestöihin

Kansalaiset eivät luota hallituksen kykyyn valmistella eläkkeitä koskevia päätöksiä. Kyselyn mukaan vain 15 prosenttia suomalaisista luottaa hallitukseen eläkeasioiden valmistelussa. Sen sijaan lähes puolet kansalaisista (48%) sanoo luottavansa näissä asioissa palkansaajajärjestöihin. Työnantajajärjestöihin luottaa ainoastaan 4 prosenttia suomalaisista. Joka kolmas kyselyyn vastanneista ei kuitenkaan osannut sanoa, mihin tahoon eläkekysymyksissä voisi luottaa.Kansalaiset vastustavat eläkeiän nostamista

Laaja enemmistö suomalaisista (70%) vastustaa hallituksen päätöstä eläkeiän nostamisesta asteittain 63 vuodesta 65 vuoteen.Eläkeiän nostamista vastustaa 83 prosenttia työntekijöistä, 76 prosenttia alemmista toimihenkilöistä, 73 prosenttia johtajista ja 66 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä. Myös puolet yrittäjistä (49%) vastustaa eläkeiän nostamista 65 vuoteen.SAK:n, STTK:n ja Akavan jäsenet ovat selkeitä kannassaan eläkeiän nostamista vastaan. Hallituksen päätöstä vastustaa myös puolet kokoomuksen ja keskustan kannattajista ja vihreiden kannattajista 69 prosenttia.Tutkimus löytyy kokonaisuudessaan SAK:n, STTK:n ja Akavan verkkosivuilta.Lisätietoja:

- johtaja Matti Tukiainen, SAK, puh. 0400 600 099

- johtaja Kauko Passi, STTK, puh. 0400 467 892

- johtaja Risto Kauppinen, Akava, puh. 0400 529 029

Thursday, March 5, 2009

Eläkepäätöksen vastustamiseksi on nettiadressi

STTK:n, SAK:n ja Akavan yhteinen nettiadressi eläkeiän korotusta vastaanLähetetty: 4.3.2009 18:04 Pardia.fi

Jakelu
Pardian hallitus ja varajäsenet, jäsenjärjestöt, aluetoimikunnat ja Päätoiminen henkilöstö

Hei!
Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen adressi on nyt internetissä. Tietoa adressista voi välittää eteenpäin. Adressista on esittelyteksti (ja banneri) myös Pardian kotisivujen etusivulla Ajankohtaisissa uutisissa.
- Me Pardiassa toivomme, että kaikki jäsenjärjestöt ja -yhdistykset voisivat siirtää vinkin adressista myös omille sivuilleen ja että sitä käydään ahkerasti allekirjoittamassa, Pardian puheenjohtaja Antti Palola vetoaa. Jos et pääse linkistä suoraan sivulle, kopioi osoite (esimerkiksi ctrl+c) , siirtäkää se nettiselaimeen ja sitten pitäisi toimia.

http://www.adressit.com/elakepaatos


Ystävällisin terveisin
Riitta Nieminen, viestintäpäällikkö
Palkansaajajärjestö Pardia,
Ratamestarinkatu 11,
00520 Helsinki

Wednesday, March 4, 2009

STTK.n tiedote 4.3.09

Vapaa julkaistavaksi

STTK:n hallitus ei hyväksy hallituksen esitystä nostaa eläkeikä 65 vuoteen. STTK:n hallitus kehottaa maan hallitusta muuttamaan päätöksen nostaa eläkeikää kahdella vuodella työurien pidentämiseksi.

STTK:n mielestä nykyinen eläkejärjestelmä, joka mahdollistaa joustavan eläköitymisen 63-68-vuotiaana on hyvä, kannustava ja huomioi työntekijöiden yksilölliset tilanteet. Kaavamainen kahden vuoden ikärajan nosto ei vaikuta todelliseen eläköitymisikään toivotulla tavalla vaan on vahingollinen ja päinvastoin kiihdyttää varhaista eläköitymistä.

STTK:n hallituksen mielestä maassa on kolme kriisiä: syvenevä talouden kriisi, työmarkkinakriisi ja nyt poliittinen kriisi. Työmarkkinakriisissä ollaan, koska tällä hetkellä puuttuu käsikirjoitus työmarkkinaosapuolten ja hallituksen väliltä sekä työmarkkinajärjestöjen kesken seuraavasta työmarkkinaratkaisusta.

Hallituksen politiikkariihessä ideoitu eläkeiän nostoesitys aiheutti vakavan särön hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välille. Sosiaalitupossa työmarkkinajärjestöt ja maan hallitus sopivat eläke- ja työttömyysturvan uudistamisesta. Hallitus on sitoutunut sosiaalitupoon. STTK ei toistaiseksi osallistu sata-komitean työskentelyyn ennen kuin voidaan varmuudella arvioida, että sosiaalitupossa sovittu pitää. Muita painostuskeinoja STTK:n hallitus arvioi myöhemmin.

STTK:lla on sama tavoite kuin maan hallituksella, eli nykyisten työurien pidentäminen. Hallituksen esitys eläkeiän nostamisesta on keppikeino ja toimii tosiasiassa hallituksen tavoitetta vastaan. Hallituksen esitys työntää ihmisiä työelämästä ennenaikaisesti eläkkeelle.

STTK:n hallitus edellyttää, että maan hallitus muuttaa eläke-esitystään niin, että se aidosti tukee nykyisten työurien pidentymistä. Eläkkeelle siirtymisiän kannalta on myös aivan keskeistä se, mitä tapahtuu nuoremmissa ikäluokissa ja työelämässä. Suomalainen työelämä muuttuu koko ajan kovemmaksi. Työpaikoilla on kiire, työtehtävät ovat jatkuvassa muutoksessa ja tuottavuus- ja tehokkuusvaatimukset kasvavat koko ajan. STTK korostaa, että ikääntyvien työntekijöiden työn kuormitukseen ja työolosuhteisiin on kiinnitettävä vakavaa huomioita, jotta ihmiset aidosti jaksaisivat työelämässä nykyistä pidempään.

Tuesday, March 3, 2009

Hallitus kyykyttää

Vanhasen hallituksen ylimielinen päätös nostaa eläkkeelle siirtymisiä kahdella vuodella nosti hämmästyksen jälkeen pettymyksen kiukkua. Palataanko tosiaan viime vuosisadan torpparipoliitiikan tapaiseen yksipuoliseen sanelupolitiikkaan.

Onko hallitus aivan varma että vajaat sata vuotta sitten ilman aseenkantolupia käyttöönotetut geväärit ja kuularuiskut ovat kadonneet. Vainko siksi että hallitus kieltää niiden käytön. Eihän gazalaisten raketeillekaan taida raketinampumislupia löytyä?

Onko nykySuomen työvoimapolitiikka muuttunut yksipuolisen ja ylimielisen yksinkertaiseksi, taas?

Palkansaajia on kyykytetty ihan tarpeeksi. Työnantajat suojaavat tuotantoaan ystävällismieliseen Kiinaan. Kun sinne ei enää mahdu uusia tehtaita eikä entisiin riitä halpaa sähköä niin onko nyt vuorossa Intian suunta.

Isot firmat ärhentelevät että jollei joku työväestön vakoilulaki mene eduskunnassa läpi niin he muuttavat pääkonttorinsa työväestön oikeuksia syvemmin polkeviin maihin. Tervemenoa, senkin rosvot, tekisi mieli toivottaa.

Mikä on se hinta jonka työllään elävä vielä suostuu maksamaan. Eläkekin viedään. Samassa eläkerosvouksen ilmoituksen yhteydessä uhiteltiin että eläkkeitä myös tullaan rahallisestikin leikkaamaan? Vai miten se oli, kiukultaan jää joskus joku "pieni" yksityiskohta vähemmälle huomiolle?

Ei eläkkeitä leikata, ne viedään meiltä tätä menoa heti kokonaan? Nostetaan eläkeikä varmuuden vuoksi niin korkeaksi että kukaan ei elä niin pitkään. Työterveyshuollon pääomasijoittajat ovat jo havainneet tulevan kultamunan munimisbisneksen. Työterveyshuolto myytiin ulkomaisille pääomasijoittajille. Kuten katsastusmonopolikin aikoinaan. Suomen tasavallan jalokivet ovat helposti ulkomaille valuvaa omaisuutta.

Jos työväestön työssäjaksamiseen ja viihtymiseen satsattaisiin, niin jo olemassaolevat työssäkäyntioikeudet 68 ikävuoteen saakka riittäisivät pitkälle. Ainakin valtion työpaikoilta kuuluu jopa irtisanomisia tuottavuuden noston takia, - tuottavuuden nostohan on pelkkää raakaa työvoiman saneerausta. Ajetaan ihmiset työttömyyskassoihin: missä on kansantaloudellinen säästö?

Ollaanko me Suomessa enää pitkään aikaan oltu ihan viisaita?

Tulevaisuus vaikuttaa olevan mustia pilviä täynnä. Sensijaan että yhdessä tehtäisiin jotakin työvoiman viihtyvyyden parantamiseksi, eikä jatkuvia "tuottavuuden nostoja" eli työvoiman hallitsematonta poispotkimista. Kuka enää jaksaa, viitsii tehdä töitä.

Työntekijöille ei jätetä muita vaihtoehtoja kuin olla tekemättä. Miten työllään elävät jaksavat? Miten jaksaa olla iloisella mielellä, ja aina ja aina uudelleen valmiina äänestämään entiset "lahtarimme" heiluttelemaan teilikirveitään työpaikkojemme ylle?

Olemmeko saanet mitä äänestimme. Onko seuraava laki että valtion tuottavuuden takia ei enää julistetakaan uusia vaaleja? Miten lähellä sellainen aika on?