Thursday, November 27, 2014

Tiedote: Selvitys uuden keskusjärjestön perustamiseksi

Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 11.00

Selvitys uuden keskusjärjestön perustamiseksi
Allekirjoittaneet tuovat julki yhteisen tahtotilansa palkansaajakeskusjärjestöjen ja niiden liittojen yhteistyön tiivistämiseksi.

Me allekirjoittaneet haluamme tuoda julki yhteisen tahtotilamme palkansaajakeskusjärjestöjen ja niiden liittojen yhteistyön tiivistämiseksi. Tavoitteena voisi olla kokonaan uusi palkansaajien keskusjärjestö, jonka tähän halukkaat liitot perustaisivat.

Jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa ammattiliittojen jäsenten edunvalvontaa pitää hoitaa ennakoivasti, tiiviissä yhteistyössä. Uusi, mahdollisimman kattava keskusjärjestö olisi jäsenten edunvalvonnan kannalta nykytilannetta tehokkaampi toimija. Toimialaliukumat ovat arkipäivää, työntekijä-toimihenkilö-ylempi toimihenkilö -käsitteet ovat liudentuneet ja muun muassa nämä muutokset lisäävät tarvetta tarkastella myös palkansaajaliikkeen rakenteita.
Keskusjärjestörakenteen pitää olla sellainen, että työnjako keskusjärjestön ja liittojen kesken on selkeä, liittojen jäsenten hyväksi tehtävää edunvalvontatyötä parhaalla tavalla tukeva.

Yhteiskuntavaikuttaminen laajasti ajateltuna vaatii yhä kasvavaa panostusta ammattiyhdistysliikkeeltä. Lukuisat asiat ovat laajasti palkansaajakenttää koskevia ja siksi niitä olisi tarkoituksenmukaista hoitaa keskusjärjestön, ei niinkään yksittäisten liittojen toimesta.

Palkansaajaliikkeellä on monissa asioissa jo nyt yhteistä tavoitteenasettelua. Erityisesti kansainvälisessä toiminnassa, kuten EU-vaikuttamisessa, työryhmät ja edustukset on jo jaettu keskusjärjestöjen asiantuntijoiden kesken, jotka raportoivat toisilleen. Myös kansallisella tasolla on jonkin verran vastaavaa työnjakoa. Katsomme, että mahdollisuuksia vielä paljon nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön ja sitä kautta synergiaetujen saamiseen on saavutettavissa. Yhteiskunta- ja talouspolitiikka yleensä sekä niitä tukeva ajatuspaja- ja tutkimustyö voisivat niin ikään saada suuremman roolin ja painoarvon sen ollessa yhteistä.

Uusi keskusjärjestö voisi myös mahdollistaa laveamman keskustelun liittorakenteiden kehittämiselle sekä ennaltaehkäistä mahdollisia sopimusrajoihin liittyviä epäselvyyksiä. Työelämä uudistuu ja palkansaajaliikkeen on tärkeää olla tässä muutoksessa aktiivinen kehittäjä.

Me allekirjoittaneet olemme sitoutuneet esittämään omissa liitoissamme ja keskusjärjestöissämme tällaiseen selvitystyöhön ryhtymistä ja kutsumme kaikki muutkin halukkaat järjestöt eri keskusjärjestöistä mukaan.
Tammikuun 16. päivänä pidetään tilaisuus, johon kutsutaan edustaja jokaisesta suomalaisesta ammattiliitosta. Tällöin keskustelua voidaan jatkaa kaikkien halukkaiden järjestöjen kesken.

Riku Aalto, puheenjohtaja, Metallityöväen Liitto ry
Juri Aaltonen, puheenjohtaja, Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry
Martti Alakoski, puheenjohtaja, Sähköliitto ry
Risto Elonen, puheenjohtaja, Veturimiesten liitto ry
Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL ry
Juhani Haapasaari, puheenjohtaja, Ilmailualan Unioni IAU ry
Liisa Halme, puheenjohtaja, Vakuutusväen Liitto VvL ry
Matti Harjuniemi, puheenjohtaja, Rakennusliitto ry
Seppo Juselius, puheenjohtaja, Rautatievirkamiesliitto ry.
Sakari Lepola, puheenjohtaja, Puu- ja erityisalojen liitto ry
Jorma Malinen, puheenjohtaja, Ammattiliitto PRO ry
Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
Silja Paavola, puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
Maija Pihlajamäki, puheenjohtaja, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
Marko Piirainen, puheenjohtaja, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry
Pertti Porokari, puheenjohtaja, Insinööriliitto IL ry
Ann Selin, puheenjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Niko Simola, puheenjohtaja, Palkansaajajärjestö Pardia ry
Timo Vallittu, puheenjohtaja, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Petri Vanhala, puheenjohtaja, Paperiliitto ry
Rauno Vesivalo, puheenjohtaja, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö TEHY ry
Thelma Åkers, puheenjohtaja, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry
Allekirjoittaneet edustavat yhdessä yli 1 500 000 palkansaajaa.....

Seteli ryn syyskokous käsitteli jo asiaa laajalti 25.11.2014.

Järjestöjemme jäseniä koetellaan eri tahoilla muutenkin, vasta käytiin Haltik-viraston YT, jonka lopputuloksena meidänkin jäseniämme "potkittiin tarpeettomina pois".

Haltik virasto itse on ilmeisen pilkkomisen kohteena, suuri osa Haltiklaisia siirretään jo perustettuun Valtoriin.

Setelin jäsenistöstä suuri on työskentelee Haltik-virastossa.

Seteli ry seuraa tätä keskusliittojen sinällään tervettä yhdistymishanketta mielenkiinnolla ja sopeuttaa sen tuleviin jäsentemme työpaikkojen mahdollisiin muutoksiin.


Turussa 27.11.2014


Juhani Tikkanen

pj
Sunday, November 16, 2014

Palkansaajien yksipuolinen verotus

EK.n voimahahmo jätti paikkansa. Samaan aikaan julkistettiin hänen johtamansa firmansa pitkään jatkuneet onnistuneet verotuskäytänteet Luxemburgin vapaavaltiossa. Julkisuuteen asiasta puhuttiin melko ohuesti, ja suuriäänisimmät saman puolueen kannattajat hiljensivät keskustelun toteamalla että ne toimet olivat ja ovat täysin laillisia.


Ovatko Suomen palkansaajat täysin typeryksiä kun vain harva lienee hoitanut oman verotuksensa tällä EU.n suosimalla tavalla?

Samojen laillisten verolakien mukaan myös jokaisella palkansaajalla pitäisi olla kanava jolla henkilökohtaista verotusta saataisiin kohtuulliseksi esikuviemme mukaan?


Luxemburgin vapaavaltiosta ei tarvitse kuin vuokrata pieni postilaatikko, yhteishallinteiseen verotuksenhoito-toimistoon yksi rivi osoitteeksi ja jollekin sivupöydälle puhelin. Siihen saa operaattorilta kätevän soitonsiirron, jolloin puhelimeen voi vastata vaikka Cayman saarten rannoilta.

Näinkö helposti palkansaaja vaan ilmoittaa verotusosoitteekseen vapaavaltion ja on asuvinaan sitten siellä ja ei tarvitse maksaa kuristavia palkkaveroja?

Polkaistaanko joku auttava toimisto puhelimineen auttamaan ihmisiä tässä laillisessa verotuskysymyksessä? Joku firma, joka myös pitää yhtenä osoitteenaan jotain esimerkillistä verotusmaata. Cayman saarethan on perinteinen sellainen. Ja Suomen lakia silti noudatettaisiin?

Kukaan ei liene laajemmin huomannut tätä globalisaation mahdollistavaa veromallia? Ollaanko me vähän tyhmiä tosiaan.


Näin voitaisiin saada palkansaajien verotus samalle tasolle kuin Suomessa toimivat yrityksetkin ja kotitalouksille jäisi enemmän rahoja. Ja täysin laillisesti.Mietiskelee Tikkis

Turusta 16. marraskuuta 2014
Wednesday, October 1, 2014

Haltik värvää joukoittain uutta väkeä!

Haltik-virasto irtisanoi kymmeniä ihmisiä pihalle vuonna 2014 alkukesällä.

Suuri osa heistä saa vieläkin irtisanomisajan korvauksia ja palkkaa eli ovat tavallaan työsuhteessa.

Nyt Haltik-virasto on värväämässä reilua 40 uutta henkilöä.


Eli nyky-Suomessa työnantaja saa riehua mielensä mukaan?

Tuesday, September 30, 2014

Eläkeratkaisusta STTK / Minna Helle kertoo

Lyhyt video, jossa Minna Helle kertoo pääkohdat eläkeuudistuksen sisällöstä sekä sen tärkeimmät saavutukset.
Videota saa vapaasti (ja mielellään) käyttää liittojen viestinnässä.

Tässä suora linkki:
Minna Helle / STTK kertoo eläkejutusta

ja tässä upotuskoodi:


STTK:n verkkosivuilta video löytyy myös:
http://www.sttk.fi/2014/09/29/miten-tyoelakejarjestelma-muuttuu-uudistuksen-jalkeen/


Joku noista euennee?


Tämän ratkaisun jälkeen maamme hallitus sorvaa oman esityksensä eduskunnan käsittelyä varten ja vasta eduskunnan käsiteltyä uudistukset ovat ikäänkuin "totta".


:-(

Thursday, September 18, 2014

Eläkeneuvotteluissa riittää osallisia

Käydyissä eläkeneuvotteluissa EK ryn (ja Kokoomuksen kanssa) piti alusta alkaen vallita luottamuksellisuus.

Alusta alkaen kuitenkin havaittiin että kaikki valmisteltavat tiedot ilmestyivät Hesarin palstoille. ??

Vastapuoleksi julistautui siis EKn ja Kokoomuksen lisäksi myös Hesari?


Akava ry tuntuu keskittyvän vanhenpien pian eläkeiässä olevien eläkekarttumien kohentamiseen.

SAK & STTK sensijaan ajavat mallia jossa nuorillekin kertyisi edes jotakin.Hyvä että Hesari kertoo kaiken neuvottelukuvioista ja ottaa myös kantaa.

Hesarin on siis joku kutsunut neuvottelupöytään mukaan "päättämään" asioista?

Kenen puolella Hesari on, onko epätietoisuutta.

Vastapuolella on siis Akava, EK, VM, KOK ja HS?

Kuka voittaa.Onko vaalit jo ratkaistu.Tuesday, August 5, 2014

S/S Karhula oli ilmeisesti myös hyväkuntoinen rahtilaivaSuomen Kuvalehden päätoimittaja Ilmari Turja kirjoittaa muutaman seikan vuonna 1950:Ilmari Turja ottaa lähes suoraan kantaa, johonkin?


Ilmari Turja joutui myöhemmin lopulta liiallisesta lehtimiesoikeuksiensa käytöstä syrjään. Syynä oli margariinikohu: Ilmari Turja paljasti margariinitehtaiden käyttävän muka jopa kissanraatoja tuotteiden raaka-aineina, ja että muka joku N.llä alkava iso elintarviketehdas olisi tehnyt jäteöljystä ihmisille ruokaöljyä.

Onhan selvää että ei kukaan niin röyhkeä ole.


Merikapteeni Eino Koivistoinen kirjoitti tästä tapauksesta kirjankin joskus. Kovin suurta huomiota se ei saanut aikoinaan.

Olipahan vaan yksi kuvaus yhdestä pikkujutusta kun merellä myrskyää ja laine raiskaa laivoja?

Sunday, August 3, 2014

Islannista merikuva


Tämä on kuvansiirtokokeilu. Alkuperäinen oli reilut 4 Megaa. Blogspot filtrasi sen itselleen sopivaksi.

Kokeilen miten kuva siirtyy esim. Facebookiin täältä.

Alunperin kuva on veljesjärjestömme Islannista lehden kansikuva vuodelta 1964.

Saturday, June 14, 2014

Pekka Asunta siunattiin 14.6.2014


Pekka Asunnan siunaustilaisuus oli Turussa 14.6.2014.

Kuva arkusta.

Paikalla mm. entisiä jäseniämme.


Pj. Tikkanen laski liiton kukat arkulle.


r.i.p. Pekka.

Tuesday, June 3, 2014

Jäsenemme Pekka Asunta kuoli

Pekka Asunta on saamani puhelinilmoituksen mukaan kuollut.

Eli 12.8.1942 - 28.5.2014.

Hautajaiset Turussa Pyhän Ristin Kappelissa lauantaina 14.6.2014 alkaen klo 09.30.

Sen jälkeen muistotilaisuus Turussa Piispankadulla Hus Lindmanissa. Hus Lindman on Sibbe-museosta yksi talo ylöspäin.

Parkkipaikkoja mm. pihalla.

Ennakkoilmoittautuminen muistotilaisuuteen järjestelyjen vuoksi etukäteen: maud.stolpe@gmail.com

Alla kuvia Hus Lindmanista.Hus Lindman Piispankadulta nähtynä


Hus Lindman on Sibeliusmuseon takana.

Pihalla on myös invapaikka.
Parkkipaikkoja on muutenkin reiluhkosti. Paikat ovat tavallaan kadun jatkeella.


Piispankadulla on ajoittain pula parkkipaikoista, eli jollei kadulle sovi, niin piha-aluetta kannattaa käyttää.

Thursday, May 8, 2014

Jos olisi oikea tasa-arvo?


Vaimoni esitti aamun Ylen uutisia kuulostellessamme kysymyksen:

- Entäs jos Seinäjoella äänet menevät tasan 50 - 50?

Vastasin että pj.n ääni ratkaisee. Ei mennyt läpi, tasa-arvon vankkumattomana kannattajanä hän sanoi että Jutta on itse jäävi. Koska on itse toinen ehdokas.
Olin mykistynyt. Oikeudenmukaista ja moraalista tuo olisi?


Olisiko heillä sitten kaksi puheenjohtajaa, ja jakaisivat duuninsa vuorotellen lomitellen, vaikkapa vuoroviikoin. Jutta olisi parillisina viikkoina pj ja Antti parittomina?


Saanee sitä kiistaa tässä maailmassa suuremmistakin asioista?


Miettii


Tikkis

(Seteli ry:n pj.)

Wednesday, April 30, 2014

Valtiovallalle Wappuna ajatus


PTHK.n tilalle tehtiin mahtava Haltik-virasto Rovaniemelle hoitelemaan mm. poliisien ATK-juttuja. Virastoon tarttui aika pian ähkytauti: duunarien ohjaamiseen ja valvontaan paisui erilaisia henkilövirkoja niin että virastossa on nyt reilut 400 henkeä. (Poliisin juttuja riitti alkuaikoina hoitelemaan koko maassa satakunta aktiivista henkilöä.) Alueille lisättiin johtajavirkoja jopa niin että joka viidennellä oli oma lähiesimies huohottamassa epäystävällisiä henkäilyjä B-luokan duunarien niskoihin? :-( Toki joukossa oli jokunen asiallinenkin, se tunnustettakoon.


Valtiovalta pohjattomassa rahapulassaan päätti karsia Haltikista vuonna 2014 60 työläistä pois. YT alkaa olla loppusuoralla ja poistettavien listoja alkaa tihkua näkyville.

Pääsääntö näyttää olevan että eläkeputkeen sopeutuvat saavat lähteä. On myös tihkunut viestejä että eritoten sellaiset joiden työpanoksesta ei ole firmalle niin suurta hyötyä saavat tietenkin jättää kulkulupaläpyskänsä jälkeenjääville...

Firmathan tekevät mitä haluavat. Suurta hyötyä - termin synonyymi firman johtokerrosten mielestä ovat tietenkin hankalat ihmiset, jotka joskus uskaltavat vaikka jotain kyselläkin?


...

Suomessa valtakunnallisesti Ek.n komennuksessa oleva KOK-hallitus tuntuu jo päättäneen että eläkeikää nostetaan pikaisesti. Eläkkeitä he jo pikapikaa leikkasivatkin.

Mitä putkeen tungetut piruparat ajattelevat että tänään työttömyysputki olisi vanhuuden heikkona turva, mutta jatkossa eläkeikä karkaa käsistä?

Koskeeko tuleva eläke-ikien nosto kuitenkaan sitä päätöstä ennen putkeen lähteviä ikäluokkia. Ilmeisesti ei?

Mutta joku iso periaate ainakin minun ajatusmaailmaani tässä häiritsee.


Ensiksi että vähänkään pitenpään työelämässä olleiden työhistoriaansa kerryttäneitä ammattitaitoisten työosaaminen ei ole enää minkään arvoista vaan päinvastoin.

Terveyshuoltoihin haetaan kiivaasti supistuksia. Vanheneva työpurukkamme tarvitsisi tippa-iitojen jakamia aspiriineja ja huolenpitoa. Mutta sehän ei ole tuottavaa EKlle eikä Kokoomuusjohteiselle hallituksellemme?


Tilanpuutteen vuoksi niputan vastapuolen osittain väärin kokonaan EK.n ja Kokoomuksen niskoille, mutta ei tulkintani kovin kaukanakaan liene? Etenkään näin vappuaamuna perinnelauluja kuunnellen.


Miten työt jatkossa? Valtiollahan on ollut hinkuna kiikuttaa töitä yksityisille firmoille. Siinä kohtaa ei kustannukset ole paljoa vaikuttaneet vaan yksityisfirmat ovat kaapineet kolmin käsin palkkioita. (Yksityiskohdat lienevät nk. liikesalaisuuuden puolella?)

Mitä siis jatkossa. Sen jokainen kansalainen voi halutessaan havaita ympärilleen varoen pälyillen.Vapunaamun kukkapenkissä lupaavasti nousseet kasvit kärvistelevät tänä aamuna räntäsateen kurimuksessa.

Jotenkin tulee mieleen tämä valtiovallan nykyinen meno. Rahaa toki on mutta ei sitä anneta kuin jonnekin salaisiin paikkoihin. STX olisi kaivannut noin 100 miljoonaa. Lapsilisistä kiristettiin 120 miljoonaa mutta tukea ei riittänyt STX.lle sillä seurauksella että laivatilauksia menee Ranskaan ja Saksaan. Suomeen ei. Liike-elämällä menee silti lujaa, jakoivat viimeksi n. 10 miljardia osinkoja, joista 60 % suoraan ulkomaalaisille osakkaille. Suomi on jo valmiiksi työnnettu ulkomaalaisten lypsettäväksi.


Vappuna muistellaan menneitä kahinoita.

Jäivätkö ne aikoinaan kuitenkin vähän kesken?


Ukraina on huono esimerkki, siellä hallinto ilmeisesti oli kähmäissyt Ukrainalaisten rahat piilotileilleen. Miksi entinen työväen mahtimaa sitä edelleen kannustaa?

Kysymysmerkkejä riittää.

Vastaajiakin riittää, mutta kuka heitä uskomaan.


Vappuna 2014


Miettii Turussa Tikkis


Ps.

Koska minulla on tapana aika ajoin kirjoitella yleiseen mielialaani sopivia kolmirivejä niin nyt tänään yksi:

Vappuaamuna
räntäsateen yritys
pysyä vallassa

:-)Monday, April 7, 2014

Maailmojen valtaus etenee

En erityisemmin tarkoita Krimin autonomista loma- ja karkotusaluetta, vaan nyt Windowsin viimeistä valtausilmoitusta: Jolleivat käyttäjät heti osta heidän määräämiään tuotteita niin maailma tuhoutuu.

Kovalevyt menevät rikki ja kaikki tiedot katoavat.

Järkevät ihmiset syöttävät tuommoisia pelotteita.

Ja kansa uskoo.


Olen itse käyttänyt maailmanlaajuisten hakkerointi ja kiusantekojen takia varmuuden vuoksi eniten Linuxperheen Ubuntuja. Jos joku toimii niin Linux, kun lännessä nostatetaan ICT-valtaus ympäri kaiken maailman.

Kuka se muuten pani kaiken maailman aikoinaan verolle?-)

Pitäisi kuulemma ostaa joku 7 tai 8 versio jostain kaupallisesti tuotetusta monopolipullasta?

Menkää itsekukin itseenne ja ladatkaa koneisiinne Linuxin joku versio.

Ei maksa mitään.

Nyky-Suomessa se on talousnerojemme uskonmantrojen vastaista, se ei kasvata jatkuvasti nousevia johtajien bonuksia eikä niistä ylijääneitä tuottoja saa pussittaa muovikasseihin ja toimittaa ulos Suomesta. :-(


Sillä selvää on että tämä tänään tapahtuva Windowsin maailmanlaajuinen kiristys tulee aika ajoin toistumaan.

Vai vieläkö joku uskoo tämän globaalin maailman asettuvan auvoiseen rauhan aikaan, jossa kukaan ei ole kiinnostunut perunamaistamme tai pikku rahoistamme.

Monta pientä rahaa muodostaa pyramidin.

Ja muutama keltamullalla maalattu mökki perunamaineen muodostaa jo sotilaspoliittisesti kiinnostavan alueen?

Ensi vuonna suunnittelevat kaikkien ministeriöiden lakkauttamista ja kaiken vallan keskittämistä Pääministerin vaalitoimistolle? Siinä menee SM virastoineen, VM.n supervirastotkin muuttavat isäntää tai emäntää, puolustusministeriö fuusioidaan Krimin vapaavaltioon koska siellä on kustannustehokastaa toimintaa, jne...


Muuten kuuluu hyvää, päivä kerrallaan aurinko kurkkii meitä, eikä siitä (vielä) pidä maksaa kuin pienenevillä lapsilisillä, kasvaneilla kiinteistöveroilla ja mitä kaikkea kivaa maamme liitoksissaan natiseva hallitus meille keksikään.


Nimimerkki Tikkis,

ja raukka kun olen niin tämäkin purina on tuotettu Linux-pohjaisella kapinallis-ohjelmistolla.

Wednesday, March 26, 2014

Vain 100 miljoonan takiako?

Kehysriihi päättyi Vasemmistoliiton lähtöön Kataisen hallituksesta.

Pitkin matkaa on vasemmistoliiton pelkkä läsnäolo on toki ollut punainen vaate aika monelle.

Nyt näiden toiveet toteutuivat, ja päällisin puolin noin sadan miljoonan Euron kiistaan lapsilisistä.


Viesti lienee kaikille selkeä. Toisella kädellä kerätään miljardeja kavereille.


Sadan miljoonan nitistys millä tahansa tapaa pois lapsilisistä on kettuilua lapsiperheitä kohtaan.

Eniten se puree, kuten Kataisen hallitus kai halusikin sen ohjata, työttömiin lapsiperheisiin, joilla ei ole pääomatuloja eikä muita Kataisen väen ansiotuloja.

Voiko niitä kähmintärahoja edes ansioiksi kutsua loukkaamatta työtöntä rautakouraa joka kituuttelee työttömyyskorvauksilla? Kun firma on juuri säästänyt 100.000 YT-potkuilla saadakseen johtoportailleen millin bonukset?-(


En voi olla välttymättä ajatukselta että pääomapiirien härskiys ei enää ollut "otetaan mistä vaan rahaa saadaan" vaan selkeä periaatteellinen mielenilmaus köyhempiä kohtaan. Suomessa on rikos olla vähätuloinen?

Köyhämme saisivatko painua elintasopakolaisiksi vaikka Krimille vesiputkien rakennustöihin? Kunhan ovat paremman väen silmistä pois?


Henkilökohtaisesti tulevien vaalien listat taisivat tulla päivänselviksi.


Jollei ylläolevasta ilmene niin varmuuden vuoksi ilmoitan vielä lopuksi olevani kärmeissäni.Tikkis


Monday, February 17, 2014

Tekstiote Facebookin keskusteluista

"Isoisät tulivat veneillä Merenkurkun yli vuonna 1918.

Minunkin yksi sukulainen (yksi Lehtimäen kolmesta veljeksistä) konekivääri (silloinen kuularuisku?) veneen keulassa. Mutta mille puolelle se oli menossa...

Sitten 1940 isukit räiskivät Karjalan honkiin kuteja, mutta henki säilyi.

Minäkin synnyin vasta kun sota oli jo ohi ja kaksi atomipommia kurittanut Jaappanin kansaa.

Rupesin 1962 ansaitsemaan jokapäiväistä ostoruokaa. Eläkkeelle pääsin puoliraihnaisena jokin aika sitten.

Nykyjengi saa osa-aikaisia pätkätöitä ja kerää niistä 40 vuotista työuraa saadakseen joskus oman eläkkeensä.

Pätkätöistä ei kovin vakaata tahtia eläkkeitä kerry, mutta ikää siinä karttuu. Elinaikakerrointa rassataan nykynuorille sopivaksi. (Se pienentää niiden eläkettä lisää.)

Suuri osa nykynuorista inhoaa sitä että joku ajaisi kaikkien etuja. Täällähän on kaikki jo valmista. 60 tuntista työviikkoa ei pelätä, sehän olisi vaan kiva että olisi töitä?

Palkoista nyhjääminen on häpeällistä?

Kyllähän bonus johtajat kansalaisille ihan riittävästi maksavat?

Ja kun vaikkapa Wärtsilä tekee kaikkien aikojen bonustuloksen optiokähmijöille niin 1000 duunaria pannaan pihalle.

Mutta perunamuusinuoriso surffaa aurinkorannoilla, laskettelee Himoksen rinteitä, on iloinen ja huoleton. Kaikki siis hyvin.


Ps. Minun yksi lemppari pikkupoikana oli muusata kahvikuppi täyteen pullaa, alle hiukan kahvia, sokeria ja kermaa. Kermaa eikä mitään litkua!"


Tuesday, January 28, 2014

Itella seuraava maastamuuttaja?

Määrätietoisen taloustyöskentelyn seurauksena Suomesta on muuttanut muille optiokähmintä maille mm. Sonera, ostettuaan Saksalaista ilmaa muutamalla ilmavalla miljardilla. Enson seikkailut kaatoivat sen Storan hellään syleilyyn. Rautaruukki koki pelastavan puristuksen viimeksi. Nyt kohistaan Itellan kehnoista voittomarginaaleista.

Fortum joutui myymään sähköjohtonsa, koska sähköjohdot tuottivat voittoa vain 8%. Näin muistelen Fortumin surreen alamäkeään ennen johtojen myyntiä. ?? Fortum kirjaa myyntimiljardit taseeseensa ja sitäkö kautta johtokerrosten hipihiphurraa-bonukset myös karttunevat uusiin ennätyksiin. Aiheuttaa turhaa kateutta uusköyhissä?

Itella ei tuota voittoa. Tarpeeksi? Mummoille ei kannata syrjäkylille kiikutella kerran viikossa ilmestyvää maakuntalehteä? Bonusexpertti Mauri Pekkarinen tulee hätiin lupaamalla maaseudulle valtion avokätistä tukea. (Yle aamulla 28.1.2014) Ilmassa on huhuja että Itella palauttaa Posti-nimen. On myös näkynyt Saksan Postin mustasukkaisuus Posti-nimen käytöstä. Posti - nimikö on Saksan postin yksinoikeus maailmassa?

Että ei vaan jotkut EUn ytimiin siirtyvät ministerit ole jo sopineet voimamaa Saksan kanssa että Saksa saa Itellan. Joku irvileuka jo arveli kun lähiposteja suljetaan että heti asukkaat saavat hakea laskunsa ja ulosottokirjeensä Brysselin pääpostista.

Saksan "pelastettua" Suomen Itellan postimatka lyhenisi, Postit haetaankin jatkossa Berliinistä. Paljon lyhyempi matka? Ja Itella olisi siis jatkossa xxx-posti-post?

Muutamien ykkösketjuministereiden Euroopanvaltaus olisi muuten Fan-Taste-sta mutta onko maksettavaksi tuleva hinta liian kova?

Kun informaatiota tulee joka lehden sivuilta niin kansalaisena ne tuottavat levottomia näppiksiä? Ilmankos Posti on jo puuttumassa ongelmaan?


Mutustaa sähköjunan lähestyessä Suomen Siperiaa, eli Helsinkiä 28.1.2014

tikkis