Saturday, January 14, 2012

ST ry kevätkokous 2012 Rovaniemellä


Suomen Tietoliikennetekniset ry (ST ry)
pitää kevätkokouksensa 2012 Rovaniemellä keskiviikkona 18.4.2012 alkaen klo 15:30.

Paikka: Arktikumin kokoustilat.

Arktikum avoinna klo 11:00 lähtien.


Hallituksen puolesta Juhani Tikkanen, pjKts Arktikum netissä.

Karttakin löytyy!

Thursday, January 5, 2012

Meritaito OYn YT-neuvottelut

Alla sellaisenaan Pardian viesti:

Työmarkkina- ja politiikan toimittajille
TIEDOTE 5.11.2012
Vapaa julkaistavaksi heti

Pardia: Meritaito Oy:n yt-neuvotteluissa käveltiin henkilöstön yli

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola pitää Meritaito Oy:n tänään 5. tammikuuta päättyneiden yt-neuvottelujen lopputulosta hätiköitynä ja ylimitoitettuna. Irtisanomisuhan alla on 33 henkilöä ja 50 henkilöä lomautetaan 3-5 kuukaudeksi.

- Työnantaja piti jääräpäisesti kiinni vähentämistavoitteistaan eikä ottanut vakavasti henkilöstön vaihtoehtoisia ehdotuksia. Esimerkiksi lomarahan vaihtaminen vapaaksi ja koko henkilöstön lomauttaminen olisivat tuoneet tuntuvat säästöt ja kohdelleet koko henkilöstöä tasapuolisesti.

Palola korostaa, että nyt pitäisi käyttää luovasti erilaisia tukipaketteja, jotka yhdessä henkilöstön luontaisen poistuman kanssa antaisivat aikaa ja pehmentäisivät henkilöstövähennyksiä.

Yt-neuvottelut ovat olleet henkilöstön kannalta riittämättömät.

- Ne on käyty aivan liian nopeasti eikä henkilöstön esittämiä vaihtoehtoja ole tutkittu riittävästi. Työnantaja on myös kieltäytynyt antamasta yt-toimikunnalle tiedoksi kaikkia tarpeellisia tietoja, kuten henkilöstösuunnitelmia.

Meritaito Oy perustettiin vuoden 2010 alussa yhtiöittämällä Merenkulkulaitoksen tuotannollinen toiminta ja liittämällä siihen väyläalustoiminta Varustamoliikelaitoksesta. Se on erikoistunut vesiväylien hoitoon, kanavien käyttöön ja kunnossapitoon, merenmittaukseen, öljyntorjuntaan, vesirakentamiseen, vesiväylien suunnitteluun sekä muoviputkiviittojen ja -poijujen valmistamiseen.

- Tämä on jälleen kerran yksi surullinen esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun valtion aikaisemmin hoitamia toimintoja alistetaan markkinavoimille. Yt-neuvottelut aloitettiin heti muutosturvan päätyttyä. Alan kehityssuunta on huolestuttava, sillä meriklusterilla on suuri merkitys Suomen hyvinvoinnille.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on 60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja: Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola, p. 075 324 7501, gsm 040 509 6030.

Ystävällisin terveisin,

Aku Karjalainen
tiedottaja
Palkansaajajärjestö Pardia
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
p. 075 324 7593, gsm 045 773 10381
aku.karjalainen@pardia.fi, www.pardia.fi

Muuttuva muutosturva

Muutosturva tulee muuttumaan mutta mihin suuntaan
Ohessa linkki päätöksestä.http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/03_ohjeet/20120630Muutos/Muutosten_johtaminen_ja_muutosturva_valtionhallinnossa_29.12.11.pdf