Wednesday, April 30, 2008

HALTIK aikoo laskea tiimiesimiesten palkkoja?

== Tähän tiedotteeseen liitty uusi kirjaus 03.06.2008 ==


Seuraava teksti on vapaa julkaistavaksi.
Tekstiä lähetetty 30.4.2008 valtakunnan eri lehtiin.
(Jakelulista Tikkaselta, joitakin tärkeitäkin lehtiä ja tahoja saattoi unohtua!)


HALTIK aikoo laskea tiimiesimiesten palkkoja?

HALTIK-alueilla on julistettu viraston sisäisellä haulla tiimiesimiesten paikkoja avoimiksi, aikaisemmin virkojaan hoitaneiden palkkatasoa on pudotettu haussa aikaisempaa pienemmäksi. Entinen virkaa hoitanut saa toki hakea omaa virkaansa, mutta niin saavat kaikki muutkin HALTIKlaiset. Tulossa lienee siis arpajaiset.

Herää kysymys, että mikä työnantaja se on joka ei pidä työntekijöistään huolta vaan julistaa laskevansa heidän palkkojaan, tällä kertaa tosin vain neljän tiimiesimiehen kohdalla. Hommassa on vahvaa kyykyttämisenkin makua.

HALTIKin ja valtion uutta henkilöstöpolitiikkaako?

Suomen Erityisteknisten liitto SETELI ry on huolissaan uudesta henkilöstöpolitiikasta ja toivoo että repiviltä selkkauksilta kuitenkin säästyttäisiin.


Taustaksi:
HALTIK eli Sisäasianhallinnon tietotekniikkakeskus perustettiin 1.3.2008 jatkamaan entisen Poliisin Tietohallintokeskuksen (PTHK) työtä. Samalla HALTIKiin lisättiin tehtäviä mm. Rajavartiolaitokselta ja Hätäkeskuslaitokselta. Henkilökuntaa HALTIK-virastolla on noin 300. HALTIK palvelee koko valtakunnan alueella. Pääpaikkana säilyi Rovaniemi.

Suomen Erityisteknisten liitto SETELI ry on pieni, noin 500 jäsenen ammattiliitto. Setelin suurin jäsenjärjestö on Suomen Tietoliikennetekniset ry (ST ry), joka on perustettu 1920. ST ry (ja siis Seteli ry) on Haltikin suurimpia ay-järjestöjä. Seteli on STTK ryn jäsen ja ST ry on Pardialainen järjestö valtion virkamiestensä osalta.


Turussa 30. huhtikuuta 2008

Seteli ry puolesta

Juhani Tikkanen
puheenjohtaja

Vanha Hämeentie 79 B
20540 Turku

040 8336672


Seteli ry on avannut huhtikuussa blogin: http://seteli.blogspot.com, siellä on myös keskustelua HALTIKin katkenneista sopimusneuvotteluista ym.

Seteli ryn kotisivut: http://www.seteli.fi
Sähköposti: seteliry@seteli.fi
(Blogikeskustelua voi lähettää myös seteliry@wippies.com osoitteeseen.)

Tuesday, April 29, 2008Keppi on odottamassa rannalla
jotta sorsat luulevat löytävänsä porkkanan?

HALTIK kyykyttää tiimiesimiehiään?

HALTIKista on nopeasti tulossa epätoivottu työnantaja?

HALTIK alueilla on julistettu tiimiesimiesten paikkoja avoimiksi. Näistä Itä-Suomessa yhtä aukijulistettua virkaa hoiti aikaisemmin kaksi plus yksi virkamiestä. Tulevaisuudessa siis vain yksi plus yksi. Hakuilmoituksessa näiden aikaisempi palkkataso on pudotettu noin 150 - 200 Euroa aikaisempaa pienemmäksi. Entinen virkaa hoitanut saa hakea omaa virkaansa, mutta niin saavat kaikki muutkin HALTIKlaiset.

Tulossa lienee siis arpajaiset.


Sama koskee myös Länsi-Suomen aluetta, missä entisten lisäksi tulee kaksi uutta tiimiesimiestä. Joidenkin tietojen mukaan ne paikat olisi jo kuitenkin luvattu etukäteen joillekin.

Nyt on kuitenkin kuultu huhuja että muutamiin Lännen virkoihin olisi hakemassa muita kuin virkoja aikaisemmin hoitaneet. Ja palkkataso siis on määritelty alemmaksi, kuin mitä vastaavasta viran hoidosta aikaisemmin on maksettu.

Uuden viran kohdallahan palkkataso tietenkin määritelläänkin myös virkaan valittavan pätevyyden mukaan, joiska kokemus on perinteisesti ollut yksi elementti. Mutta jos virkaansa parisenkymmentäkin vuotta, - vaikkakin eri nimikkeillä -, hoitanut pakotetaan hakemaan entistä virkapaikkaansa uudelleen niin toki palkkataso pitää olla virkamiehellä se sama, koska kyseessä ei ole uusi perustettava virka vaan entisen nimikkeen muutos. Entiset työtehtäväthän jatkuvat, eivätkä suinkaan työn laajuus ole supistunut vaan kasvanut. Näihin uusiin virkoihin pitäisikin nykyistä palkkatasoa nostaa kasvaneiden työmäärien mukaisesti.

Olisi ollut kohteliasta että näinkin suuresta ja oleellisesta seikasta olisi käyty henkilöstöjärjestöjen kanssa neuvottelut?

HALTIKin uutta henkilöstöpolitiikkako?

Ensin varallolokorvaus romahtaa ja muuttuu samalla pakkotyöksi.
Sitten tiimiesimiesten annetaan nöyryyttävästi anoa entisiä virkojaan takaisin, mutta jos heidät armosta valitaan niin palkkoja on suunniteltu laskettavaksi jopa 200 eurolla kuussa. Lähellä on pelko että jos virkamies ryhtyy murisemaan työnantajan pakkosanelua vastaan, niin häntä ei mahdollisesti enää valita uudelleen omaan virkaansa.

Herää kysymys, että mikä työnantaja se on joka ei pidä työntekijöistään huolta
vaan laskee heidän palkkojaan. Erikseen hommassa on vahvaa kyykyttämisenkin makua.

Vai haluaako uusi työnantaja entisten työläistensä lähtevän 'kälppimään' uudesta virastostaan?

Miettii

J. T.

Kommentteja, virheitä?

Monday, April 28, 2008

Keskustelua huhtikuun tiimiesimiesten viroista

Haltik on julistanut avoimiksi ainakin Idässä ja Lännessä tiimiesimiesten virkoja.

Oleellista on palkan pudotus.

Keskustelua asiasta kommentteihin!

Tuesday, April 22, 2008

HALTIK neuvotteluissa seinä vastassa?Otteita suljetulla jäsenblogilla olevasta tekstistä, Seteli ryn jäsenet voivat pyytää salasanaa ja kirjautumisohjetta sähköpostilla seteliry@seteli.fi

Haltik on perustettu 1.3.2008. Uuden viraston piti neuvotella muutamia sopimuksia työntekijöidensä kanssa.Erään niistä piti olla Varallaolosopimuksen.
Entinen oli vasta vuonna 2007 tehty varallaolosopimus.

Nyt on tullut tieto että sopimukset katkesivat.
...

Se kenen kanssa neuvotellaan ei erityisemmin kiinnosta työntekijöitä vaan se että työntekijöille saataisiin asialliset sopimukset.

...

Oi aikoja, voi riistäjiä, sanoi isoisän aikainen punakaartilainen kun valkosotilas ilman oikeudenkäyntiä hänet ampua tosautti.

Pitäisikö jotakin tehdä, tai mieluimmin olla tekemättä.

Eihän mitään VESsejä eikä sopimuksia tarvita kun on HALTIKin määräysautomaatti, joka ilman varotusaikaa suoltaa paperia orjiensa silmille :-(

Kommentteja tähän viestiin, kiitos?

Miettii

j.t.

Friday, April 18, 2008

Sopimukseton tila


Haltikilla ja järjestöillä on nyt sopimukseton tila varallaolon kohdalla.

Perjantain 18.4.08 kuluessa kiistaa vietiin kuitenkin jo eteenpäin.

Setelin saaman tiedon mukaan työnantaja yrittää nyt yksipuolisesti määrätä henkilöstöä alennetuilla korvauksilla vaativaan varallaoloon lyhennetyllä vaste-ajalla. Työnantajahan tietenkin vastaa omasta puolestaan homman hoitumisesta, mutta jotain sopimisen perinnettäkin voitaisiin edes toivoa noudatettavan, eikös?

Setelin taholta on esitetty miedoimmillaan jonkinlaista joukkomarssia ulos, mutta toistaiseksi katsottaneen rauhassa mihin järjestökäsittely johtaa.

Jos Seteliin kuuluva osallistuu nyt varallaoloon, niin hänelle kuulunee siitä nyt 50% varallaolokorvaus, koska varallaolosta ei ole erikseen sovittu. Kuitenkin siis virkamies niin käskytettäessä on varalla. Mahdolliset palkkaerimielisyydet neuvotellaan sitten jatkossa. Kysymyksessä toivotaan jäseniltämme nyt vahvoja hermoja ja olemaan panikoitumatta. (Helppo toivoa; kuulen jo vastauksia!)

Muiden osalta Setelin tiedossa ei ole neuvottelujen edistymisen tilaa.

Kommentoi, ja eritoten jos löydät jonkun virheen tekstistä!

Thursday, April 17, 2008

Tänne ei saa tulla

HALTIKin uusi henkilöstöpolitiikka antaa entisille PTHK.n työläisille vaikutelman että pitäisi kai mieluimmin pysytellä poissa Uudesta Uljaasta HALTIKista?

Yksipuolinen sanelupolitiikka on aikaisemminkin mainekkaan historiamme aikana toki lauennut, kuten viime vuosisadan alun torpparikysymys. ;-(

Setelin Blogi on avattu

Seteli ryn blogi on nyt avattu!
Rohkeasti kommentoimaan!

Tuesday, April 15, 2008

Tietoviikon juttu Haltikista / Tuija Kuusistosta

Tuija Kuusisto johtaa hallinnon tietotekniikkaa

[Annika Korpimies 1.4.2008, 09:31]


Poliisin tietohallintokeskuksen tilalle perustettiin maaliskuun alussa koko sisäasiainhallintoa palveleva Hallinnon tietotekniikkakeskus (Haltik). Keskuksen johtaja *Tuija Kuusisto* pakkasi muuttokuorman ja lähti perheensä kanssa innoissaan pohjoiseen. Haltikiin siirtyi henkilöstöä Poliisin tietohallintokeskuksesta sekä muualta sisäasiainministeriön hallinnonalalta. Nyt on käynnissä henkilöstön ja yksiköiden tarkempi organisointi.

"Haltik työllistää nyt 284 henkilöä. Meidän pääpaikkamme on Rovaniemi, mutta toimimme kaikkiaan 45 paikkakunnalla ja 78 eri osoitteessa", Kuusisto kertoo.

Valtaosa tietotekniikkakeskuksen toimipaikoista on yhden lähitukihenkilön toimipisteitä. Jatkossa toimipisteiden määrää aiotaan karsia.Rovaniemelläkin keskus toimii neljässä eri osoitteessa, sillä kaupungista ei ole löytynyt tarpeeksi isoja toimitiloja.

Kun Poliisin tietohallintokeskus siirrettiin vuosien 2002-2005 aikana Vantaalta Rovaniemelle, vain viisi keskuksen 54 asiantuntijasta siirtyi pohjoiseen, ja toimialaa tuntevista työntekijöistä oli pulaa.

Kuusiston mukaan Haltikilla ei ole ollut ongelmia pätevien työntekijöiden palkkaamisessa. Pakkosiirtoja ei ole tehty vaan Rovaniemelle on muutettu vapaaehtoisesti.

"Muutto takaisin kotiseudulle kiinnostaa monia. Esimerkiksi viiteen yksikönjohtajan virkaamme haki noin 80 eri henkilöä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa", Kuusisto selvittää.

*Jatkuva päivystys *

Haltik tuottaa turvaklusterin it-palveluita palvelusopimusten perusteella. Sen asiakkaita ovat poliisi, pelastuslaitos, Maahanmuuttovirasto ja rajavartiolaitos. Se vastaa myös tullin, Väestörekisterikeskuksen sekä Virve-viranomaisverkon operaattorina toimivan Suomen Erillisverkkojen tietotekniikasta.

"Haltikin toimintakenttä on mielenkiintoinen. Tässä on kyseessä Suomen sisäinen turvallisuus. Meidän pitää olla jatkuvassa operatiivisessa valmiudessa. Johtajatkin ovat sopineet keskenään päivystysvuoroista", Kuusisto kertoo.

Tietotekniikkakeskuksen perustamisella haetaan kustannustehokkuutta ja selväpiirteisempää tuotantoa.

"Nyt voimme ottaa yhtenäiset, itil 3 -mallin mukaiset prosessit käyttöön koko sisäasiainministeriön hallinnonalalla. Meillä on tarkat tuottavuustavoitteet ja tehokkuusvaatimukset", Kuusisto muistuttaa.

Haltikin budjetti on tiukka ja henkilöstöresurssit rajallisia.

"Aloitamme toimintamme kehysrahoituksen turvin. Vuoteen 2011 mennessä siirrymme nettobudjetointiin, jolloin asiakkaiden palvelusopimuksilla katetaan toiminnan kustannukset. Osaamista pitää kehittää jatkuvasti."

*Pohjoisen kutsu *

Tuija Kuusisto toimi aiemmin puolustusministeriön tietohallintojohtajana. Sitä ennen 44-vuotias tekniikan tohtori on ehtinyt työskennellä myös Puolustusvoimien tietohallintopäällikkönä, Tampereen teknillisen yliopiston professorina, Oraclella ja Nokialla.

Muutto Rovaniemelle ei arveluttanut Kuusiston perhettä, vaan aviomies ja 8-vuotias poika lähtivät innolla mukaan pohjoiseen.

"Rovaniemi ei ollut meille kovinkaan tuttu paikka entuudestaan. Kyllä tämä tuntuu vireältä pikkukaupungilta ja etelän onnettoman talven jälkeen tuntuu mukavalta, että täällä voi vieläkin hiihtää ja lasketella."

Kuusistot ostivat omakotitalon kaupungin keskustasta ja aikovat viettää lomat ja viikonloput tutustumalla pohjoisen luontoon ensin lähiympäristössä ja myöhemmin myös naapurimaiden puolella.

"Kyllä tänne menolippu tuli hankittua", Kuusisto myöntää tyytyväisenä.

Thursday, April 10, 2008

Hiipuuko HALTIK ennenaikojaan?


Tietoviikosta (linkki tässä!) ollaan luettu että HALTIK supistaa toimipaikkojaan. HALTIK perustettiin 1.3.2008, eikä ole vielä edes kunnolla järjestäytynyt; työtapoja ja ryhmiä järjestellään nopealla ja raskaalla kädellä, vaikka osa merkittävistä sopimuksista on vielä laatimatta AY järjestöjen kanssa.

Nyt henkilöstö saa lehdistä lukea että toimipaikkoja supistetaan.

HALTIK toimii koko valtakunnan alueella. Maassamme on pitkät välimatkat ja kansalaisia asuu myös kehä kolmosen pohjoispuolellakin, jopa sen länsipuolella.

HALTIK on turvallisuusviranomaisia palveleva palveluvirasto, jonka pitää antaa tietotekniikan toimintatakuu maamme eri osissa toimiville turvallisuusviranomaisille.

Seteli ry on huolissaan toimipaikkojen säilymisestä tasapuolisesti ympäri valtakuntaa.

Tuliko Helsinkikeskeisyyden tilalle nyt kaukainen Rovaniemi-etäisyys?

Kommentteja, erimielisyyksiä, virheitä?

Laatija:

Juhani Tikkanen
040 8336672