Thursday, February 14, 2013

TORI ICT-virasto perustetaan

Lainaus:

Valtioneuvoston viestintäosasto

Tiedote 60/2013
13.2.2013 12.52

TORI-palvelukeskuksesta tulee erityisvirasto

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 13.2.2013 valtiovarainministeriön esitystä aloittaa tarvittavat valmistelut toimialariippumattomista ICT-tehtävistä vastaavan, valtiovarainministeriön ohjauksessa toimivan erityisviraston perustamiseksi.

Päätös liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien yhteen kokoamiseksi. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 6.3.2012, että valmisteluun otetaan mukaan myös virastojen omat toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Näitä tehtäviä tekee valtionhallinnossa yli 1000 henkilöä ja tehtävien kustannukset ovat noin 350 Me vuodessa.

Perustettavalla virastolla tulee olemaan erityistehtävä palvelukeskuksena. Valtiovarainministeriö valmistelee sekä talousarvioesityksen erityisviraston aloituspääomasta että erityisviraston perustamista, palveluja, tehtäviä ja toimintojen siirtoa koskevan lainsäädännön. Lainsäädännöllä varmistetaan toiminnan läpinäkyvyys ja vertailtavuus. Erityisvirastolle luodaan itsenäinen taloudellinen asema. Erityisviraston toiminta käynnistetään siirtymäsuunnitelman mukaan. Henkilöstön ja toiminnan siirrot tehdään soveltaen liikkeenluovutuksen periaatteita.

Hallituksen esitys tarvittavasta lainsäädännöstä pyritään saamaan eduskuntaan syyskaudella 2013. Tällöin viraston toiminta voisi käynnistyä vuonna 2014.

TORI-palvelukeskus toimii valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten (ICT) palvelujen tuottajana. Palvelukeskuksen asiakkaina ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset, ja sen kustannukset katetaan asiakkailta perittäviltä palvelumaksuilla. Asiakkaat ja käyttäjät saavat palvelukeskuksesta kustannustehokkaita ja valtion työntekijöiden tarpeet huomioivia, laadukkaita ICT-palveluita.


lainaus loppuu
---

Nopea ajatus:

Uusi 1000-perustyöntekijän virasto käynnistynee eri tason esimiehineen, päällikköineen ja johtajineen siis vuonna 2014.

Osakeyhtiömalli ilmeisesti kaatui EK ryn vastustukseen? Eri ministeriöiden vastustavasta kannasta oli myös huhuja.

Mistä eri toimipisteistä ketäkin liikkeenluovutuksen periaatteilla siirretään tulee siis ratkaistavaksi lähiaikoina.

Konsernia ajatellen työnantaja tuntuisi säilyvän samana, mutta ainakin ylimmät esimiehet muuttuvat. Vai kuinka moni nykyisistä esimiehistä siirtynee uuden viraston johtamistehtäviin jäänee nähtäväksi.

Mullistuksilta ei voine välttyä. Mutta tyly osakeyhtiömalli olisi voinut olla työntekijöille melko kylmää kyytiä lähes välittömästi?

Olemme kuulolla.