Sunday, March 8, 2009

Gallup Hallituksen eläkepäätöksestä


Tiedote 8.3.2009,

Eläkeasioissa luotetaan eniten palkansaajajärjestöihin

Kaksi kolmesta vaatii eläkepäätöksen perumistaKaksi kolmesta suomalaisesta (64%) on sitä mieltä, että hallituksen olisi vedettävä eläkepäätös pois ja aloitettava neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa. Noin viidennes (22%) puolestaan suosittelee tehdyn linjauksen viemistä eduskunnan käsittelyyn. Tiedot käyvät ilmi SAK:n, STTK:n ja Akavan TNS-Gallupilla teettämästä kyselystä, johon vastasi 1158 suomalaista 27.2. - 3.3.2009 välisenä aikana.Yrittäjiä lukuun ottamatta kaikkien väestöryhmien enemmistö vaatii eläkepäätöksen perumista. Työntekijöistä näin ajattelee 76 prosenttia, alemmista toimihenkilöistä 66 prosenttia, johtajista 65 prosenttia ja ylemmistä toimihenkilöistä 58 prosenttia. Yrittäjistäkin 41 prosenttia kannattaa päätöksen vetämistä takaisin.Eläkepäätös repii päähallituspuolueiden kannattajakunnan kahtia. Puolet keskustan ja kokoomuksen kannattajista haluaa, että ehdotus vedetään takaisin, toinen puoli suosittaa esityksen viemistä eduskuntaan. Vihreiden kannattajien suuri enemmistö (71%) suosittelee hallitukselle perääntymistä eläkeasiassa.Kansalaiset luottavat eläkeasioissa eniten palkansaajajärjestöihin

Kansalaiset eivät luota hallituksen kykyyn valmistella eläkkeitä koskevia päätöksiä. Kyselyn mukaan vain 15 prosenttia suomalaisista luottaa hallitukseen eläkeasioiden valmistelussa. Sen sijaan lähes puolet kansalaisista (48%) sanoo luottavansa näissä asioissa palkansaajajärjestöihin. Työnantajajärjestöihin luottaa ainoastaan 4 prosenttia suomalaisista. Joka kolmas kyselyyn vastanneista ei kuitenkaan osannut sanoa, mihin tahoon eläkekysymyksissä voisi luottaa.Kansalaiset vastustavat eläkeiän nostamista

Laaja enemmistö suomalaisista (70%) vastustaa hallituksen päätöstä eläkeiän nostamisesta asteittain 63 vuodesta 65 vuoteen.Eläkeiän nostamista vastustaa 83 prosenttia työntekijöistä, 76 prosenttia alemmista toimihenkilöistä, 73 prosenttia johtajista ja 66 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä. Myös puolet yrittäjistä (49%) vastustaa eläkeiän nostamista 65 vuoteen.SAK:n, STTK:n ja Akavan jäsenet ovat selkeitä kannassaan eläkeiän nostamista vastaan. Hallituksen päätöstä vastustaa myös puolet kokoomuksen ja keskustan kannattajista ja vihreiden kannattajista 69 prosenttia.Tutkimus löytyy kokonaisuudessaan SAK:n, STTK:n ja Akavan verkkosivuilta.Lisätietoja:

- johtaja Matti Tukiainen, SAK, puh. 0400 600 099

- johtaja Kauko Passi, STTK, puh. 0400 467 892

- johtaja Risto Kauppinen, Akava, puh. 0400 529 029

No comments: