Wednesday, March 4, 2009

STTK.n tiedote 4.3.09

Vapaa julkaistavaksi

STTK:n hallitus ei hyväksy hallituksen esitystä nostaa eläkeikä 65 vuoteen. STTK:n hallitus kehottaa maan hallitusta muuttamaan päätöksen nostaa eläkeikää kahdella vuodella työurien pidentämiseksi.

STTK:n mielestä nykyinen eläkejärjestelmä, joka mahdollistaa joustavan eläköitymisen 63-68-vuotiaana on hyvä, kannustava ja huomioi työntekijöiden yksilölliset tilanteet. Kaavamainen kahden vuoden ikärajan nosto ei vaikuta todelliseen eläköitymisikään toivotulla tavalla vaan on vahingollinen ja päinvastoin kiihdyttää varhaista eläköitymistä.

STTK:n hallituksen mielestä maassa on kolme kriisiä: syvenevä talouden kriisi, työmarkkinakriisi ja nyt poliittinen kriisi. Työmarkkinakriisissä ollaan, koska tällä hetkellä puuttuu käsikirjoitus työmarkkinaosapuolten ja hallituksen väliltä sekä työmarkkinajärjestöjen kesken seuraavasta työmarkkinaratkaisusta.

Hallituksen politiikkariihessä ideoitu eläkeiän nostoesitys aiheutti vakavan särön hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välille. Sosiaalitupossa työmarkkinajärjestöt ja maan hallitus sopivat eläke- ja työttömyysturvan uudistamisesta. Hallitus on sitoutunut sosiaalitupoon. STTK ei toistaiseksi osallistu sata-komitean työskentelyyn ennen kuin voidaan varmuudella arvioida, että sosiaalitupossa sovittu pitää. Muita painostuskeinoja STTK:n hallitus arvioi myöhemmin.

STTK:lla on sama tavoite kuin maan hallituksella, eli nykyisten työurien pidentäminen. Hallituksen esitys eläkeiän nostamisesta on keppikeino ja toimii tosiasiassa hallituksen tavoitetta vastaan. Hallituksen esitys työntää ihmisiä työelämästä ennenaikaisesti eläkkeelle.

STTK:n hallitus edellyttää, että maan hallitus muuttaa eläke-esitystään niin, että se aidosti tukee nykyisten työurien pidentymistä. Eläkkeelle siirtymisiän kannalta on myös aivan keskeistä se, mitä tapahtuu nuoremmissa ikäluokissa ja työelämässä. Suomalainen työelämä muuttuu koko ajan kovemmaksi. Työpaikoilla on kiire, työtehtävät ovat jatkuvassa muutoksessa ja tuottavuus- ja tehokkuusvaatimukset kasvavat koko ajan. STTK korostaa, että ikääntyvien työntekijöiden työn kuormitukseen ja työolosuhteisiin on kiinnitettävä vakavaa huomioita, jotta ihmiset aidosti jaksaisivat työelämässä nykyistä pidempään.

No comments: