Wednesday, April 24, 2013

Seteli ryn kevätkokous

pidettiin 23.4.2013 Helsingissä.

Valittiin mm entinen hallitus uudelleen. Kausi 2013 - 2015 kevätkokoukseen.

Pj. Juhani Tikkanen
Varapj. Bertel Österlund

Varsinaiset hallituksen jäsenet:

Lassi Laine,
Mikko Martikainen

Heille varalla: Jari Puhakka ja
Iiris Karlsson.

(Edustaen ST ry.tä.)

Lisäksi Setelin hallituksessa VLT ry:tä edustaa Risto Perttola varsinaisena,
ja hänen varahenkilö edelleen Jouni Ropa.

Tial ry:n toiminta on sulautettu ST ryn toimintaan eikä Tialista valittu omaa edustajaa hallitukseen.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 tilit ja toimintakertomus.
Keskusteltiin pitkään myös Setelin omistamista Levi-hotellin osakkeista.

Ajankohtaisessa osiossa hämmästeltiin eläkerahojen kimppuun käymistä, suuria lomautuksia ja samaan aikaan laajalti vaadittuja eläkeiän nostohaluja.

Kunhan ensin olisi töitä joissa halukkaat saisivat olla.
Ps. Vastaavasti ST ry kevätkokouksessa hallituksen valinta suoritetaan ensi vuoden kevätkokouksessa.
Tänä vuonna hyväksyttiin vain tilit ja toimintakertomus.

ST ry hallitus hoitaa myös Erkki A. Koiviston rahastoa, jonka tilit hyväksyttiin myös.
Koiviston rahasto päätettiin pitää edelleen aktiivisena. Sinne on rahastoitu mm. pieni lakkokassa.

Kirjasi Tikkis

No comments: