Monday, April 28, 2008

Keskustelua huhtikuun tiimiesimiesten viroista

Haltik on julistanut avoimiksi ainakin Idässä ja Lännessä tiimiesimiesten virkoja.

Oleellista on palkan pudotus.

Keskustelua asiasta kommentteihin!

1 comment:

Seteli ry said...

Luulisi tuon 40.13 vaativuustasoa vastaavan europalkan kirvoittavan hakijoita
eri puolilta. Miksi kukaan haluaisi hakea paikkaa mistä saisi nykyistä pienempää palkkaa?

Kysymys on tietenkin ongelmallinen, sillä mitä tehdään uuden UPJ.n voimaan tullessa itsekunkin viroille. Uuteen UPJ järjestelmään onkin saatava vahva takuupalkkalauseke.

Ote SMTTK-hankkeen hepo-paperista, jossa lukee seuraavasti: "Hanketta toteutetaan noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa."

"Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteen ehtoihinsa liittyvät oikeutensa ja etunsa..."

"Henkilöstön nykyisiä tehtäviä vastaava tehtävätaso pyritään säilyttämään uudessa toimintaympäristössä mahdollisimman hyvin. Heidän nykyinen palkkaustaso
taataan siirtymävaiheessa euromääräisenä siten, että siirtymähetken euromääräinen kokonaispalkka ei laske."

Eli noista voisi tässä tiimiesimies-palkkausasiassa johdattaa että palkanalennus ei pitäisi olla mahdollista.

Edelleen ihmetyttää lause hyvästä henkilöstöpolitiikasta. Onko se nyt HALTIKiissa yhtäkkiä nopeasti alennettavia palkkoja? Ei voi olla.

Lähettäkää asiasta lisää kommentteja sitä mukaa kun uutta ilmenee. Myös Seteliry@wippies.com postiin.